Wednesday, August 17, 2022

Kana­da w pilo­ta­żo­wym pro­gra­mie kon­tro­li ludzi World Eco­no­mic Forum

Rząd Kanady ogłosił, że pracuje nad nowym federalnym „Programem tożsamości cyfrowej” we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym Klausa Schwaba (WEF), aby pomóc w opracowaniu...

Arri­ve­Can czy­li narzę­dzie Wiel­kie­go Brata

Aplikacja ArriveCan - jak się okazuje może zostać z nami na stałe. Rząd twierdzi, że jest to bardzo użyteczne narzędzie dla przyspieszenia procesu przekraczania...

Nie­do­bór płyn­nych leków prze­ciw­go­rącz­ko­wych i przeciwbólowych

Rodzice małych dzieci mogą potrzebować recepty na dostępne bez recepty leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe z powodu niedoborów w niektórych aptekach, ostrzega Szpital Sick Kids ...

Quebec szcze­pi wszyst­kich pią­tą dawką

od 29 sierpnia Quebec zaoferuje piątą dawkę szczepionki COVID-19 wszystkim dorosłym Osoby w wieku 75 lat i starsze kwalifikujące się na nią już dzisiaj, osoby...

Nara­sta­ją kon­tro­wer­sje wokół apli­ka­cji ArriveCan

Według Health Canada dane osobowe gromadzone przez ArriveCAN od podróżnych po wjeździe do Kanady nie są „bezpośrednio”  udostępniane podmiotom zagranicznym, ale raczej są wyświetlane...

Tiff Mac­klem: Infla­cja w Kana­dzie wciąż jest zbyt wysoka

Kanadyjska inflacja mogła osiągnąć już pik, ale pozostaje zbyt wysoka, powiedział we wtorek gubernator Bank of Canada Tiff Macklem  po tym jak oficjalne dane...

Kil­ku­dzie­się­ciu księ­ży zosta­ło oskar­żo­nych o gwał­ty i mole­sto­wa­nie w pozwie zbio­ro­wym prze­ciw­ko archi­die­ce­zji Quebec

Ponad 80 członków duchowieństwa stoi w obliczu zarzutów o napaść na tle seksualnym w nowym procesie cywilnym wszczętym przeciwko archidiecezji Quebec. Zbiorowy pozew reprezentuje ponad...

Sprze­daż domów w Kana­dzie spa­da pią­ty mie­siąc z rzędu

Ceny spadały czwarty miesiąc z rzędu. Według danych opublikowanych w poniedziałek przez Canadian Real Estate Association, ceny referencyjne domów spadły w lipcu o 1,7...

Toron­to: W okrę­gu 1 będzie nowy radny

Mieszkańcy okręgu 1 w Toronto będą mieć nowego radnego. Na razie zgłosiło się 21 kandydatów. Wyboru dokonają jednak nie mieszkańcy, a radni miasta podczas...

Tru­de­au i Scholz pod­pi­szą umo­wę energetyczną

Justin Trudeau i kanclerz Niemiec Olaf Scholz mają pod koniec miesiąca podpisać umowę w sprawie zielonej energii. Panowie spotkają się 23 sierpnia w Stephenville...