Thursday, December 2, 2021

Prak­ty­ki nie­miec­kich funk­cjo­na­riu­szy pod­le­ga­ją dziedziczeniu…

Niemiecka policja w akcji wobec przeciwników szczepionkowego zamordyzmu. Najwyraźniej pewne rzeczy ma się we krwi... The German police chase down anti-mandate and lockdown protestors for the...

Pasa­że­ro­wie pry­wat­nych heli­kop­te­rów mogą latać bez szczepienia

Od 1 grudnia latanie samolotami dla osób nie zaszczepionych stało się praktycznie niemożliwe. Poza nielicznymi wyjątkami z powodów medycznych, w powietrzu mogą znajdować się tylko...

Zdą­żyć przed Świętami

Canada Post zwiększa liczbę pracowników i pojazdów, spodziewając się zwiększonej liczby przesyłek do dostarczenia przed świętami. Rzecznik prasowy poczty przypomniał, że w ubiegłym roku...

Nowa meto­da wykry­wa­nia raka made in Canada

Restrykcje wprowadzane w związku z pandemią przyczyniają się do odwlekania wizyt u lekarzy. W efekcie w ostatnim czasie wzrosła liczba nowotworów wykrywanych w ostatnich...

Toron­toń­ska poli­cja pozby­ła się 205 osób z powo­du bra­ku szczepień

205 członków Toronto Police Service (TPS) zostało zmuszonych do odejścia z pracy za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z informacją medialną TPS...

Ban­ki żyw­no­ści coraz bar­dziej popularne

Według organizacji  Feed Ontario, 10%  między kwietniem 2020 a marcem 2021 o 10 proc. więcej Kanadyjczyków skorzystało z "banków żywności". Jest to najwyższy poziom...

Poli­cja: Nic nie wska­zu­je, że wypa­dek w Lon­don to akt terroru…

Osiem osób zostało zabranych do szpitala po poważnej kolizji z pieszymi na przejściu, do jakiej doszło we wtorek wieczorem w London Ont. „Otrzymaliśmy telefon w...

Wra­ca­ją testy i kwa­ran­tan­na dla wszyst­kich przyjeżdżających

Pasażerowie linii lotniczych ze wszystkich krajów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych będą musieli przejść testy na COVID-19 po przybyciu do Kanady. Testy będą wymagane od wszystkich...

Pod­ro­bie­nie wyni­ku testu na COVID-19 lub dowo­du szcze­pie­nie to nic trudnego

Służby graniczne podały, że zatrzymały kilkaset osób, które próbowały posłużyć się na granicy podrobionym certyfikatem szczepiennym lub wynikiem testu w kierunku COVID-19. Do 31...

Dobry trze­ci kwartał

W trzecim kwartale wzrost gospodarczy wzrósł do 5,4 proc. w skali roku, podało Statistics Canada. Widać zmianę trendu po tym, jak w drugim kwartale...