Sunday, May 22, 2022

Dzie­siąt­ki tysię­cy odbior­ców w Onta­rio i Quebe­cu wciąż jest bez prą­du po przej­ściu gwał­tow­nej...

Trwają  prace porządkowe po sobotniej gwałtownej burzy, która przetoczyła się przez południowe Ontario i Quebec i spowodowała śmierć co najmniej ośmiu osób a setki...
video

Jed­na oso­ba zabi­ta w Peel w rezul­ta­cie burzy

Seria niebezpiecznych burz przetoczyła się w sobotę przez południowe Ontario, w wyniku czego zginęły cztery osoby, jedna w regionie Peel, a kolejna w hrabstwie...

Kra­dzie­że samo­cho­dów z zastra­sza­niem nową pla­gą w Toronto

Burmistrz Toronto, John Tory, zaapelował do rządów Ontario i federalnego o pomoc w walce z plagą brutalnych kradzieży samochodów. W ostatnią środę w nocy...

Kan­dy­dat na posła NDP chwa­lił chiń­ską dyktaturę

Chińska planowana gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż zwaśnione korporacje zachodu, stwierdził we wrześniu ubiegłego roku na twitterze Kurt Stoll, kandydat NDP na posła...

Wyklu­cze­nie Huawei i ZTE z budo­wy kana­dyj­skich sie­ci 5G to “poli­tycz­na manipulacja”

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Kanadzie wydała oświadczenie, w którym nazwała zakaz udziału Huawei i ZTE w pracach nad kanadyjskimi sieciami 5G „polityczną manipulacją”....

Fabry­ka odży­wek zlo­ka­li­zo­wa­na w Kana­dzie pro­du­ku­je w cało­ści na potrze­by chiń­skie­go rynku

Fabryka w Kingston w prowincji Ontario, która otrzymała 225 milionów dolarów wsparcia z pieniędzy podatników, wysyła wszystkie wyprodukowane odżywki dla niemowląt do Chin, podczas...

Chi­ny znów będa kupo­wać nasz rzepak

Po trzech latach Chiny zniosły ograniczenia importu kanadyjskiego rzepaku, podały we wspólnym oświadczeniu minister handlu Mary Ng i minister rolnictwa Marie-Claude Bibeau. Dwie kanadyjskie...

Ile kosz­tu­je budo­wa domu?

Osobom, które nie mogą sobie pozwolić na zakup domu, może chodzić po głowie budowa własnych czterech kątów od podstaw. Okazuje się jednak, że budowa...

Dro­dzy podróż­ni, nie wyży­waj­cie się na pra­cow­ni­kach lotniska

Władze lotniska Pearsona przypominają zdenerwowanym podróżnym, by nie wyładowywali swoich emocji na pracownikach lotniska. W ostatnim czasie niestety dochodziło do tego rodzaju incydentów, gdy...

5G w Kana­dzie bez Chińczyków

Rząd federalny zabronił Huawei udziału w pracach nad kanadyjskimi sieciami piątej generacji ze względów bezpieczeństwa – krytycy twierdzą, że decyzja ta jest od dawna...