Sunday, May 22, 2022
video

Zazie­le­ni­ło się

Spacer, bieg, rower - jakikolwiek ruch - zbliżają nas do realu i pozwalają pewniej stąpać po ziemi a na dodatek napełniają radością. - Ponownie...
video

Pol­ska — Ukra­ina; Mecz cha­ry­ta­tyw­ny w Toronto

W dniu 15 maja 2022 r. drużyna polonijnego klubu piłkarskiego Olimpia Toronto rozegrała mecz piłkarski z Ukraine United FC. Polonijny klub wyszedł z inicjatywą...
video

Festi­wal szan­to­wy Kna­ga 2022 finał

14 maja 2022 r. godz. 16:00 — Wieczór festiwalowy kolejnej edycji Festiwalu Szantowego “Knaga”, który został zapoczątkowany w czerwcu 1998 roku. Festiwal odbył się w...
video

Żywa fla­ga w pol­skiej szko­le w Mississaudze

W ramach obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Ontario w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mississaudze zorganizowano żywą flagę złożoną z uczniów całej szkoły.
video

Dla­cze­go w nowej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej New Blue jest tylu Polaków?

W środę 11 maja w jednym z parków w Mississaudze miał miejsce piknik ontaryjskiej partii New Blue, która po raz pierwszy staje do wyborów...
video

Za trzy mie­sią­ce piel­grzym­ka do Midland

W poniedziałek 9 maja wieczorem w kościele św. Eugeniusza de Mazenod odprawiona została Msza św. w intencji sponsorów tegorocznej pielgrzymki pieszej do Sanktuarium Męczenników...
video

Pol­ska Para­da w Toron­to 8 05 2022

W ramach obchodów Polish Heritage Month w Ontario, z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w niedzielę, 8 maja 2022 r....
video

Msza św. za Ojczy­znę Toron­to 8 05 2022

W niedzielę 8 maja 2022 roku w kościele św. Kazimierza w Toronto odprawiona została przez proboszcza tej polonijnej parafii o. Janusza Błażejaka Msza św....
video

4 miej­sce w Mara­to­nie Toron­toń­skim kat. 60 — 64 lata

Franciszek Stroński od 35 lat biega w maratonach, w niedzielę 1 maja w Maratonie Torontońskim zajął czwarte miejsce. Rozmawiamy w Etobicoke Creek Park