Thursday, December 2, 2021
video

Kaja Cyga­nik w covi­do­wym potrzasku

Kaja Cyganik po kilkunastoletniej emigracji chciała z rodziną wrócić do Polski. Niestety na kilka dni przed odlotem okazało się, że ma Covid. Obecnie obawia...
video

Myśmy lata­li za wła­sne pieniądze

W swym kolejnym wideofelietonie Andrzej Kumor komentuje niedawną ceremonię odsłonięcia pomnika żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie lotników i personelu pomocniczego walczących w Wielkiej...
video

Odsło­nię­cie pomni­ka pol­skie­go per­so­ne­lu lotniczego

W niedzielę 28 listopada po Mszy św. za polskich lotników odprawionej w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze odbyło się odsłonięcie pomnika "Spirala Zwycięstwa"...
video

Omi­kron to mikry wirus

W kolejnym wideofelietonie Andrzej Kumor o strachu przed omikronem
video

Cere­mo­nia odsło­nię­cia pomni­ka „Spi­ra­la Zwycięstwa”

Już w najbliższą niedzielę, 28 listopada 2021r. o godzinie 12:30 na terenie Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze, odbędzie się ceremonia...
video

Weso­łe­go Turka

Andrzej Kumor o szaleństwach amerykańskiego "stalinizmu" kultury wykasowania
video

Wie­dza jest przyjemna

Uczmy się czytajmy porównujmy szukajmy argumentów krytycznych, nigdy nie przyjmujmy informacji medialnych bezkrytycznie, uczmy się właściwie formułować pytania... Apeluje w swym wideofelietonie Andrzej Kumor
video

Prze­ciw­ni­cy tyra­nii medycz­nej łącz­my się!

Andrzej Kumor w swym cyklicznym wideofelietonie namawia do sportu a także do wzajemnego wspierania się przeciwko sponsorowanej przez państwo segregacji medycznej i polaryzacji, nie...
video

Kier­masz Świą­tecz­ny w Cen­trum JPII w Mississaudze

W niedzielę 21 listopada w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Toronto odbył się pierwszy z serii kiermaszy świątecznych, skupionych głównie wokół...
video

“Cześć Ci Pol­sko” — frag­men­ty kon­cer­tu w koście­le św. Kazi­mie­rza w Toronto

W kościele katolickim św. Kazimierza na ul. Roncesvalles w Toronto odbył się koncert Cześć Ci Polsko związany ze 103 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości....