Monday, September 27, 2021

Bia­ło­ruś ude­rza w pol­skie szkoły

Prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed poinformował, że dotychczas na Białorusi zamknięto 23 z ponad setki polskich placówek oświatowych. Według Szweda placówki realizowały „politykę antypaństwową”...

Żeglar­skie mistrzo­stwa Kana­dy w kla­sie 505

Wicekomandor d/s sportowych YKP Robert Bartlewski i Aleksander Meller zwycięzcami Żeglarskich Mistrzostw Kanady w klasie 505. Pan Robert nadesłał sprawozdanie i zdjęcia z tej...

Euro­pa bez Pol­ski na mapie na pla­cu zabaw w Mississaudze

Pan Jerzy Kowalewski z Mississaugi nadesłał nam mapę kontynentu europejskiego jaką umieszczono  na jednym z placów zabaw w mieście. Panie Andrzeju, dla ciekawości wysyłam zdjęcie...
video

30 lat Biblio­te­ki Pol­skiej w Mississaudze

W związku z rocznicą

40 dni dla życia

Dołącz do nas w Mississauga! 40 dni jest specjalną akcją modlitewną pro-life w obronie dzieci nienarodzonych, która odbywa się przez ofiarę modlitwy i postu. Jedną...

30 LECIE BIBLIOTEKI

19 września Biblioteka Polska im. Stanisława Bąka OMI Mississauga przy Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II świętowała swoje 30-lecie. Biblioteka Polska w...

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POCZTÓWKA Z WAKACJI”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POCZTÓWKA Z WAKACJI” ZORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOŁY POLSKIEJ IM. GEN J. HALLERA PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W TORONTO Biblioteka Szkoły Polskiej im....

Dyrek­tor Cen­tra­li Radia Mary­ja w Chi­ca­go uho­no­ro­wa­ny przez pre­zy­den­ta RP

Przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydencki minister Adam Kwiatkowski uhonorował państwowymi odznaczeniami osoby szczególnie zaangażowane w podtrzymywanie polskości. Jedną z nich jest o....

SZKOŁA POLSKA IM. GEN. J. HALLERA W X EDYCJI NARODOWEGO CZYTANIA POD PATRONATEM PARY...

W sobotę 11 września, podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w ramach Ogólnopolskiej...

AKTY WANDALIZMU I PROFANACJA FIGURY MATKI BOŻEJ W GROCIE MATKI BOŻEJ W PARAFII ŚW...

Z bólem - przykrością i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek 17 sierpnia br. o godz. 12.30 w polskiej Parafii pod wezwaniem św. STANISŁAWA...