Sunday, January 23, 2022

Ral­ly for Fre­edom Toron­to 22.01.2022

!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r||(r=function(){(r._=r._||).push(arguments);if(r._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m),l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/u9abfp"+(arguments.video?'.'+arguments.video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify(.slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble"); Rumble("play", {"video":"vqhe0y","div":"rumble_vqhe0y"});   Relacja z kolejnego wiecu na rzecz wolności, po raz kolejny zorganizowanego w Queens Park. Rozmawiamy z Maxime Bernier i uczestnikami,...

Marsz o Wol­ność (Fre­edom March) w Lon­dy­nie 22/01/2022

Zbiórkę ogłoszono na 13: 00 pod siedzibą BBC koło Oxford Circus. Marsz prowadziły pielęgniarki z angielskiej służby zdrowia (National Health Service NHS) przez Regent...

Lar­ge rail­way ten­der in Poland — Soli­da­ri­ty Trans­port Hub is looking for Con­tract Engineer

Dear Sir or Madam, Solidarity Transport Hub, a Polish government company, announced a framework procedure for the Contract Engineer’s services regarding the country's largest ever...

Sprawdź swo­ją wie­dzę z matematyki!

Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji o konkursie matematycznym na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych....
video

Co nowe­go w Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mississaudze

Rozmawiamy z menedżerem Georgem Preszem oraz Krzysztofem Polisem
video

Z ks. Karo­lem Steh­li­nem FSSPX o kry­zy­sie wiary

Ks. Karol Stehlin przybył do Toronto, aby głosić rekolekcje, korzystając z okazji przeprowadziliśmy z nim kolejny już wywiad. Plan rekolekcji w języku polskim Nauki rekolekcyjne odprawiane...

Grze­gorz Waśniew­ski lau­re­atem Meda­lu św. Bra­ta Alberta

Wyróżnienia otrzymali piłkarz Jerzy Dudek, muzyk Ryszard Brączek i działacz społeczny z Kanady Grzegorz Waśniewski. Medale św. Brata Alberta przyznawane są od 1997 roku przez...
video

Pole­ca­my trzy miej­sca na sanki

W czasach różnych ograniczeń, jazda na biegówkach, chodzenie na rakietach śnieżnych czt wreszcie sanki stanowią bardzo dobrą formę aktywnego wypoczynku. Przedstawiamy trzy miejsca na saneczkowanie...

Bab­ciu, ule­pi­my bałwanka?

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” Od tego, czy władze Ministerstwa Edukacji zmienia zdanie odnośnie Dziennej Polskiej...

Msza za śp. Annę Alwast zosta­ła prze­su­nię­ta o tydzień na 16 stycz­nia...

Szanowni Państwo, Kościół Św. STANISŁAWA KOSTKI, w Toronto jest zamknięty do dnia 11 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym, zaplanowana msza za śp. Annę Alwast...