Friday, September 17, 2021

Foto­re­la­cja z beaty­fi­ka­cji pry­ma­sa Wyszyńskiego

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana...

Ura­że­ni z powo­dów reli­gij­nych sami sobie winni…

Sąd uniewinnił Adama „Nergala” Darskiego od zarzutu obrazy uczuć religijnych. W treści uzasadnienia wyroku zasugerowano, że osoby, które poczuły się urażone zdjęciem, na którym...

Daria Chib­ner: Migran­ci, COVID-19 i wzru­sza­ją­ce obraz­ki. Żyje­my dziś pod emo­cjo­nal­ny­mi rzą­da­mi „wraż­liw­ców”

• Daria Chibner pisze o trudnym balansie pomiędzy rozumem a emocjami oraz wolnością a bezpieczeństwem   • Wrażliwość stała się dziś wytrychem, który ma zamknąć...

Alberta’s appro­ach to COVID-19 has been medi­cal­ly and tac­ti­cal­ly absurd

By Douglas Farrow on September 10, 2021N Playing on fears, bribing and threatening to produce compliance is unconscionable   Dear Alberta Premier Jason Kenney, I’m sorry to be...

Nie­ty­po­we prze­ciw­cia­ła pro­gno­zu­ją cięż­ki prze­bieg Covid

Obecność specyficznych cząsteczek układu odpornościowego, zwanych przeciwciałami autoimmunologicznymi, jest silnie związana z tym, jak rokują pacjenci hospitalizowani z powodu Covid -19 - ustalili naukowcy...

Soros: Woj­na USA z Chi­na­mi to wal­ka na śmierć i życie

George Soros skrytykował chińskie inwestycje BlackRock Inc. jako zagrożenie dla pieniędzy klientów i interesów bezpieczeństwa USA, krytykując po raz kolejny inwestowanie w drugą co...

Myśl na dzi­siaj: Pola­cy nie mają pro­ble­mu z oso­ba­mi o orien­ta­cji homoseksualnej.

ks. Daniel Wachowiak @DanielWachowiak Polacy nie mają problemu z osobami o orientacji homoseksualnej. Polacy są zniesmaczeni i stanowczy, gdy próbuje się im wmówić fobie i promować...

Bewa­re the tota­li­ta­rian instincts of ‘the collective’

The conflation of state and individual has long been popular among those who crave power over others By Michel Kelly-Gagnon President and CEO Montreal Economic Institute Last spring,...

Tek­sas zaka­zu­je abor­cji: gdy stu­ka ser­ca nie wol­no zabić

Z początkiem września w Teksasie weszła w życie ustawa zakazująca aborcji po wykryciu bicia serca płodu, tj. około 6. tygodnia ciąży. To pierwsze tak...

Z Forum Żydów Pol­skich: Nie­udol­ność, zdra­da Ameryki…

Sens wypowiedzi Bidena po wyjściu z Afganistanu: To był wielki sukces, a winien jest Trump.; Wiele państw musi dokładnie przyglądać się temu, czym Ameryka się...