Thursday, December 2, 2021

Odbu­do­wa­na Notre Dame: sym­bol kona­ją­cej Francji

Katedra Notre Dame, którą  16 kwietnia 2019 r., strawił pożar zostanie przekształcona w coś na kształt  „parku rozrywki”. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że kościół...

Szop­ka w Taj­pej ze strzy­kaw­ką w ręku Jezusa

Wiceprzewodniczący polskiego przedstawicielstwa na Tajwanie pan Bartosz Ryś przedstawia w tweecie szopkę bożonarodzeniową przed jednym z kościołów w Tajpej Pisze: szopka bożonarodzeniowa przed kościołem w...

Michał Jabłoń­ski: Broń­my naszej natu­ral­nej odporności

Brońmy naszej naturalnej odporności, bo inaczej możemy wpaść w kajdany totalitaryzmu szczepionkowego, który niekoniecznie zlikwiduje pandemię Covid-19 W składzie Rady do spraw Zdrowia Publicznego przy...

Segre­ga­cja sani­tar­na na tar­gach książki

Organizatorem Targów Książki Historycznej jest Fundacja Historia i Kultura oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i...

Polak podał Żydom wodę i zgi­nął. Jego upa­mięt­nie­nie to “rewi­zjo­nizm” Holo­cau­stu uwa­ża Grabowski

W czwartek, w święto pracowników kolei, Instytut Pileckiego (IP) upamiętnił Jana Maletkę, pracownika kolei zamordowanego przez Niemców 20 sierpnia 1942 roku za podanie wody...

Marsz Nie­pod­le­gło­ści łączy Pola­ków z całe­go świata

Szanowni Państwo, od kilku lat mam zaszczyt stać na czele stowarzyszenia organizującego największą manifestację patriotyczną w Europie, a być może nawet na świecie. Marsz Niepodległości...

Łamać się opłat­kiem? Tak, ale z nie­zasz­cze­pio­ny­mi tyl­ko na świe­żym powietrzu

Australijski program telewizyjny podaje zestaw „wskazówek i wybiegów” dotyczących tego, jak odsunąć nieszczepionych bliskich od wigilijnego stołu i co zrobić, jeśli nie możesz się...
video

Stop segre­ga­cji sanitarnej!

Dzisiaj, czyli 16 listopada, odbyła się kolejna z serii demonstracji organizowanych przez Konfederację pod hasłem “Stop segregacji sanitarnej”. Data nie była przypadkowa, tego dnia...

Peru Paria­co­to

Świetlisty Szlak. Bardzo ponętna nazwa, rozbudzająca zmysły. Co to jest. Otóż, była to bojówka Komunistycznej Partii Peru, która to chciała dokonać przewrotu i obalić...

Sena­tor opo­zy­cji uzna­je za nie­for­tun­ne prze­pi­sy, któ­re spo­wo­do­wa­ły poróż­nie­nie Pol­ski z Izraelem

Polski polityk opozycyjny wyraził ubolewanie z powodu uchwalenia tego lata ustawy, która ograniczyła wysiłki na rzecz restytucji Holokaustu, i wyraził nadzieję, że wkrótce zostaną...