Thursday, July 29, 2021

Biskup Hamil­ton Douglas Cros­by: Księ­ża, któ­rzy się nie zaszcze­pią „mogą mieć ogra­ni­cze­nia w swo­jej...

LifeSiteNews dotarło do listu biskupa Hamilton Douglasa Crosby'ego stwierdzający, że nieszczepieni księża „ mogą nie mieć wstępu” do szpitali i szkół. „Aby wszyscy duchowni...

Ks. prof. Oko ska­za­ny w Niem­czech za “pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści”. Napi­sał arty­kuł nauko­wy o...

Wydanym w trybie nakazowym (bez udziału oskarżonego) wyrokiem sądu w Kolonii ks. prof. Dariusz Oko został skazany na karę grzywny w wysokości 4800 euro...
video

W Kana­dzie chri­stia­no­fo­bia jest OK

Przedstawiciele rządu biorą udział w dwóch wielkich konferencjach na temat zwalczania antysemityzmu oraz islamofobii w Kanadzie, tymczasem w ostatnim czasie najbardziej "palącą" kwestią jest...

Odpor­ność na SARS-CoV‑2 z powo­du wcze­śniej­szej infek­cji i szcze­pie­nia jest podobna

Nowe badanie opublikowane na serwerze preprint medRxiv* 11 lipca 2021 roku pokazuje, że wskaźnik ponownego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest niski już po jednym epizodzie...

Wystą­pie­nie ówcze­snej mini­ster zdro­wia RP w spra­wie zaku­pu szcze­pio­nek prze­ciw­ko gry­pie A/H1N1

6 kadencja, 53 posiedzenie, 2 dzień (05-11-2009) Minister Zdrowia Ewa Kopacz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę państwu powiedzieć, że zasadę: ˝Po pierwsze nie szkodzić˝, którą wyznawałam,...
video

Jaki kolor pastyl­ki wybie­rasz — Andrzej Kumor w Two­je Radio Hamilton

O budowaniu nowej tożsamości globalistycznej przy pomocy Cancel Culture i Black Lives Matter na falach Twoje Radio z Hamilton rozmawiają Jolanta Nóżka - gospodarz...

Chiń­ski gigant gene­tycz­ny zbie­ra dane od milio­nów kobiet na całym świe­cie w tym w...

Test prenatalny stosowany na całym świecie wysyła dane genetyczne kobiet w ciąży do firmy, która opracowała go we współpracy z chińskim wojskiem. Stany Zjednoczone...
video

Film, któ­ry odczło­wie­cza — zajaw­ka nasze­go wywia­du ze Sta­ni­sła­wem Baruą

Już wkrótce rozmowa rzeka ze Stanisławem Baruą, uznanym dyrektorem fotografii w wielu filmach fabularnych i dokumentalnych, absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Film jako narzędzie propagandy globalistycznej...

Trump: poko­na­my mark­sizm w Ame­ry­ce, jest nas więcej

Były prezydent Donald Trump przemawiał w niedzielę na Konserwatywnej Konferencji Działań Politycznych (CPAC) w Teksasie gdzie obiecał „pokonać” krytyczną teorię rasową. „Z pomocą wszystkich nas...

Izra­el wyko­rzy­stał w Gazie rój dro­nów bojo­wych ste­ro­wa­ny sztucz­ną inteligencją

Po raz pierwszy na świecie Izrael wykorzystał prawdziwy rój dronów w walce podczas majowego konfliktu z Hamasem w Gazie. Był to znaczący nowy punkt...