Przeglądaj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
pokoj do wynajecia

pokoj do wynajecia

pokoj do wyna­je­cia wspol­na kuch­nia inter­net, ume­blo­wa­ny tel 416 728 7233 tel 250 257 2493
05/02/2021
Do wynajęcia pokój w basement dla pracującej pani

Do wynajęcia pokój w basement dla pracującej pani

Do wspól­ne­go zamiesz­ka­nia pokój w base­ment ‚tyl­ko dla kobie­ty ‚bez nało­gów i zwie­rząt. Osob­ne wejście .
04/25/2021
One bdrm apartament z balkonem

One bdrm apartament z balkonem

One bdrm apar­ta­ment z bal­ko­nem na Ron­ce­sval­les oko­li­ca High Park tel. 905–897-0715
04/22/2021
Oddam za darmo używaną wanienkę firmy Conair

Oddam za darmo używaną wanienkę firmy Conair

Oddam za dar­mo uży­wa­ną wanien­kę fir­my Cona­ir do kąpie­li rąk w gorą­cej para­fi­nie. Tel. 905 817 0176
04/20/2021
2002 pontiac grand prix

2002 pontiac grand prix

2002 pon­tiac grand prix GT auto­ma­tic, 4‑drzwiowy, nie­bie­ski, bez rdzy, wszyst­ko spraw­ne prze­bieg 180 tys. km, cer­ty­fi­ko­wa­ny, cena $1400. tel.…
04/20/2021