Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Do sprzedania Studium portretowe Kozaka z koniem

Do sprze­da­nia Stu­dium por­tre­to­we Koza­ka z koniem

Do sprze­da­nia Stu­dium por­tre­to­we Koza­ka z koniem w ste­pie, olej na płót­nie sygno­wa­ny Józef Brandt z War­sza­wy, Mona­chium. Kupio­ne w…
05/21/2022
Poszukuję pracowników do prac remontowo - budowlanych

Poszu­ku­ję pra­cow­ni­ków do prac remon­to­wo — budowlanych

Poszu­ku­ję pra­cow­ni­ków do prac remon­to­wo — budow­la­nych od zaraz. Kon­takt: Krzysz­tof 416–705-6075
05/18/2022
Wynajmę pokój z kuchnią

Wynaj­mę pokój z kuchnią

Wynaj­mę pokój z kuch­nią i łazien­ką w Toron­to $750.00 tel. 647 774 4906
05/18/2022
Potrzebna osoba do prac ogrodniczych

Potrzeb­na oso­ba do prac ogrodniczych

Potrzeb­na oso­ba do prac ogrod­ni­czych: ple­wie­nie, prze­ko­pa­nie, w cen­trum Mis­sis­sau­gi 416–998-9812
05/16/2022
korepetycje z j. ang

kore­pe­ty­cje z j. ang

poszu­ku­je Kore­pe­ty­to­ra z j. angiel­skie­go w sierp­niu dla dziec­ka na wizy­cie z Pol­ski text 416 669 5584
05/16/2022