Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Zatrudnię panią do sprzątania domów

Zatrud­nię panią do sprzą­ta­nia domów

Zatrud­nię panią do sprzą­ta­nia domów w Mis­sis­sau­ga i Oakvil­le po wię­cej infor­ma­cji pro­szę dzwo­nić 905–502-8296
07/22/2021
Starszy pan szuka Pani 70 plus

Star­szy pan szu­ka Pani 70 plus

Star­szy pan szu­ka Pani 70 plus tel. 416–249-4375
07/22/2021
Do biznesu sprzątającego

Do biz­ne­su sprzątającego

Poszu­ku­je­my pol­skich pań, któ­re dołą­czą do nasze­go pol­skie­go biz­ne­su sprzą­ta­ją­ce­go. Od 20 lat jeste­śmy odno­szą­cą suk­ce­sy fir­mą i mamy domy…
07/21/2021
Pokój do wynajęcia w condominium

Pokój do wyna­ję­cia w condominium

Pokój do wyna­ję­cia w con­do­mi­nium East Mall i Burn­ham­thor­pe wszyst­ko wli­czo­ne 700 dol. 416–695-7021
07/17/2021
Potrzebny kucharz/kucharka

Potrzeb­ny kucharz/kucharka

Potrzeb­ny kucharz/kucharka do pol­skiej restau­ra­cji w Mis­sis­sau­ga 905 290‑7000
07/13/2021