Przeglądaj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Mężczyzna lat 65. pozna panią

Mężczyzna lat 65. pozna panią

Męż­czy­zna lat 65. pozna panią w podob­nym wie­ku tel. 647–909-2352
03/02/2021
Kupię kompletny serial "Ranczo"

Kupię kompletny serial “Ranczo”

Kupię kom­plet­ny serial “Ran­czo” na dys­kach dvd tel. 905–281-3323 Lidia
03/02/2021
Pokój dla pana

Pokój dla pana

Pokój dla pana nie­pa­lą­ce­go, pra­cu­ją­ce­go, kuch­nia, łazien­ka, pral­nia wyso­ki bej­sment, oddziel­ne wej­ście, ume­blo­wa­ny, oko­li­ca Win­ston Churchill/ QEW 905–823-1883
02/22/2021
Opiekunka dzieci i osób starszych szuka prac

Opiekunka dzieci i osób starszych szuka prac

Doświad­czo­na opie­kun­ka dzie­ci i osób star­szych szu­ka pra­cy w Toron­to lub Mis­sis­sau­ga. Tel 416–928-2803
02/21/2021
Zatrudnię opiekunkę na pół/pełny/kontrakt etat z możliwością opieki na pełny etat z zamieszkaniem

Zatrudnię opiekunkę na pół/pełny/kontrakt etat z możliwością opieki na pełny etat z zamieszkaniem

Zatrud­nię opie­kun­kę na pół/pełny/kontrakt etat z moż­li­wo­ścią opie­ki na peł­ny etat z zamiesz­ka­niem Moż­li­we obo­wiąz­ki obej­mu­ją — Orga­ni­zo­wa­nie rekreacji -…
02/19/2021