Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Różne rzeczy

Róż­ne rzeczy

Nowy enter­ta­in­ment Unit, może być w rogu lub na ścia­nę, kosz­to­wał pra­wie 200 dol. sprze­dam za 90 dol. wyso­kość 48…
05/02/2019
pokój w bejsmencie

pokój w bejsmencie

Pokój do wyna­ję­cia z uży­wal­no­ścią kuch­ni i łazien­ki, bej­sment, oddziel­ne wej­ście, bez par­kin­gu loka­cja Dun­das Tom­ken tel. 905–897-2488
05/02/2019
klimatyzacja

kli­ma­ty­za­cja

Sprze­dam nowy prze­no­śny air con­di­tio­ner 1000 BTU cena 400 dol. tel. 416–2335744
05/02/2019
mieszkanie do wynajęcia

miesz­ka­nie do wynajęcia

Wynaj­mę miesz­ka­nie dla pani na wizy­cie od czerw­ca do listo­pa­da tel. 416–233-5744
05/02/2019
biuro prawne

biu­ro prawne

Posi­tion open for a Polish spe­aking junior lawy­er, an artic­ling stu­dent or a para­le­gal at a law firm in Port…
05/02/2019