Lekarze muszą dawać pacjentom skierowania na usługi, którym się sprzeciwiają z powodów etycznych – orzekł sąd apelacyjny w Ontario

Najwyższy sąd w Ontario orzekł, że lekarze w prowincji muszą wydawać skierowania na usługi medyczne, które kolidują z ich przekonaniami moralnymi lub religijnymi.

W wydanym w środę jednomyślnym orzeczeniu trzyosobowy zespół odrzucił apelację o uchylenie decyzji sądu rejonowego, która utrzymała wymóg kierowania.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wymóg skierowania jest częścią zasad ustalonych przez College of Physicians and Surgeons of Ontario w celu rozwiązania problemów związanych, między innymi, z  eutanazją i aborcją.

W ubiegłym roku sąd rejonowy stwierdził, że choć polityka narusza wolność religijną lekarzy, to korzyści dla społeczeństwa są tu decydujące.

Sąd stwierdził, że lekarze mogą poprosić swoich pracowników o skierowanie do innego lekarza, który może świadczyć usługi, lub zdecydować się na specjalizację, w której problemy te są rzadsze.

W odwołaniu grupa pięciu lekarzy i trzech organizacji zawodowych twierdziła, że ​​orzeczenie było nieuzasadnione, ponieważ łamało prawa lekarzy.

Grupa – która obejmuje Christian Medical and Dental Society of Canada, the Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies and Canadian Physicians for Life – twierdziła, że ​​nie ma dowodów na to, że pacjenci byliby stratni, gdyby nie otrzymali skierowania.

Kolegium, które reguluje lekarzy w Ontario, uważa, że polityka ta ma na celu zrównoważenie przekonań lekarzy z potrzebą zapewnienia dostępu do opieki medycznej – za jaką uznaję się eutanazję i aborcję.

Mówienie, że pacjenci mogą znaleźć innego lekarza, który im da skierowanie, ignoruje bariery, z jakimi borykają się pacjenci żyjący na odległych obszarach.