Dr Zdzisław Kryński nie żyje

Doktor Zdzisław Kryński ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1945 roku. Był członkiem Armii Krajowej. Studia lekarskie rozpoczął w czasie okupacji w Szkole Przysposobienia Sanitarnego Docenta Zaorskiego.
Po ukończeniu specjalizacji z laryngologii pracował w nowo otwartym szpitalu na Grochowie, jako kierownik pododdziału laryngologii przy oddziale chirurgii.
W 1960 dr Kryński wyjechał z wizytą do Chicago i zaczął pracować jako intern.
Po zrobieniu kanadyjskiego internship, po rocznym stażu uzyskał specjalizację z laryngologii pracował w Cornwall, a następnie w Toronto.
Poza pracą  jako laryngolog dr Kryński działał w komitecie pomocy lekarzem z ramienia Kongresu Polonii Kanadyjskiej organizując kursy dokształcające. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Pracowników Polskich Zawodów Medycznych, którego był prezesem do roku 2001. Dr Kryński był dyrektorem Fundacji Charytatywnej KPK w latach 1981-2006. Organizował zbiórki funduszy na sprzęt medyczny w Polsce w ciężkich dla polskiej służby zdrowia czasach i na tereny byłego ZSRR. Był konsultantem medycznym fundacji i opiniował podania od osób chorych o dofinansowanie z Kanady.
Z inicjatywy doktora Kryńskiego została wyasygnowana kwota w wysokości 1000 dolarów na budowę pomnika przedstawicieli służby zdrowia, którzy zginęli w czasie powstania warszawskiego.
Dr Kryński był wieloletnim działaczem Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmarł na początku stycznia 2020.

Postać dra Kryńskiego wspomina przyjaciel dr Wojciech Żurowski