Co najmniej 100 osób uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa w chasydzkiej dzielnicy Brooklynu,

Najwyraźniej wirus został rozniesiony w trakcie intensywnych debat,  spotkań na modlitwie, studiach i uroczystościach, takich jak wesela.

Wieść o wybuchu epidemii wśrod nowojorskich chasydów została po raz pierwszy podana przez Żydowską Agencję Telegraficzną.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Testy przeprowadzono wyłącznie u osób wykazujących objawy zarażenia wirusem lub od osób bliskich osobom, które uzyskały wynik pozytywny.

Avi Greenstein, dyrektor naczelny rady gminy żydowskiej w Boro Park,powiedział  że gwałtowny wzrost liczby infekcji jest wyraźnym dowodem na to, że społeczność chasydzka nie chciała działać zdecydowanie, powstrzymując rozprzestrzenianie się koronawirusa.

„Spóźniliśmy się jako społeczność z zamykaniem naszych szkół” – powiedział.