Koronawirus, koronawirusem a odporność organizmu też jest ważna, zachowując odpowiednie środki ostrożności, a zwłaszcza odstęp między nami powiniśmy korzystać ze słońca będąc aktywnym fizycznie – przekonuje Andrzej Kumor

Odporność stadna – wyjaśnienie
Odporność stadna (ang. herd immunity) – forma pośredniej ochrony przed chorobami zakaźnymi, która występuje, gdy znaczna część populacji stała się odporna na infekcję, zapewniając tym samym ochronę osób niechronionych[1][2] (na przykład: osoby, u których szczepionka nie działa). W populacji, w której wiele osób jest odpornych, łańcuchy infekcji prawdopodobnie zostaną przerwane, co zatrzymuje lub opóźnia rozprzestrzenianie się choroby[3]). Im większa jest proporcja osób w społeczności, które są odporne, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ci, którzy nie są odporni, wchodzą w kontakt z osobą zakażoną