Szanowni Państwo,

Wyborcy już wpisani na listę wyborców za granicą powinni najpóźniej dzisiaj otrzymać informację ze swojego konsulatu:

1) potwierdzającą ważność wpisu na listę wyborców dokonanego w maju br.
– oraz –
2) zawierającą instrukcję w sprawie możliwości głosowania osobistego i/lub korespondencyjnego w swojej obwodowej komisji wyborczej.

W Kanadzie możliwe jest obecnie wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie korespondencyjne wymaga jak dotąd:
ważnego polskiego paszportu,
wpisu na listę wyborców w obwodowej komisji wyborczej za granicą w miejscu pobytu
– oraz obecnie –
zgłoszenia woli głosowania korespondencyjnego do 16 czerwca br. poprzez: http://ewybory.msz.gov.pl lub w inny możliwy sposób (mailem, telefonicznie, listownie, osobiście, faksem).
Nie należy zwlekać z dokonaniem takiego zgłoszenia, ponieważ odbiór/doręczenie pakietu wyborczego wymaga czasu, a niedotrzymanie terminu uniemożliwi głosowanie.
Dalsze informacje na stronach PKW: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38196.

Pamiętajmy:

Te wybory zadecydują, czy Polacy i Rzeczpospolita, po raz pierwszy od II wojny światowej, przeprowadzą skutecznie i do końca konieczne zmiany,

w szczególności:

– finansów publicznych (w tym drastycznie zapóźnionych postkomunistycznych audytów kryminalnych (forensic audits) czy publicznego i zagranicznego finansowania NGO-sów),
– wymiaru sprawiedliwości, decydującego ostatecznie o losie wszystkich reform,
– szkolnictwa wyższego (zdecydowanego powrotu do “jakości nie ilości” oraz m.in. skutecznego funkcjonowania rzeczników dyscyplinarnych na uniwersytetach, PAN itd.), oświaty polskiej w kraju i za granicą, decydujących o szansach życiowych każdego Polaka, rozwoju i dobrobycie w RP,
– mediów, decydujących o poprawie jakości i kultury debaty publicznej (w tym: eliminacji fake newsów i ich autorów, wrogiej propagandy i jej instytucji, szkodliwych ideologii i ich rzeczników oraz faktycznego wprowadzenia standardów prawdziwej merytorycznej debaty opartej na zweryfikowanych faktach i logicznym rozumowanieu), a więc decydujących o rzetelnej wiedzy wyborców i ich wyborach przy urnie,
– administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym w szczególności systemu naboru i wymiany kadr państwowych i samorządowych, w szczególności w służbie zagranicznej, opartego na prakseologii i likwidacji zbędnych stanowisk, nowoczesnej technologii, zewnętrznym sprawdzaniu kompetencji, etyki i charakteru kandydatów: rzeczywistej selekcji najlepszych z najlepszych, opłacanych odtąd proporcjonalnie do kwalifikacji i poziomu odpowiedzialności.

Apeluję do serc i sumień każdego Polaka w kraju i za granicą: nie wolno nam stać obojętnie z boku i pozwolić na to, aby ktoś inny decydował za nas o losie Rzeczypospolitej i jej dzieci. W tych wyborach zdecyduje frekwencja.

Z uszanowaniem,

Lidia Sokołowska-Cybart

Lawyer-linguist