Zadłużenie federalne osiągnie w latach 2020–2021, 1,2 bln dolarów zapowiedział rząd federalny Kanady w aktualizacji fiskalnej ogłoszonej w środę przez ministra finansów Billa Morneau.

Deficyt budżetu federalnego ma osiągnąć w bieżącym roku finansowym wartość 343 miliardy dolarów – a to głównie za sprawą programów  wsparcia związanych z pandemią, które spowodowały, że wydatki federalne wzrosły do ​​poziomu niespotykanego od czasu drugiej Wojny światowej.

„Niektórzy krytykują nas za wysoki koszt tego co robimy,” powiedział Morneau przemawiając  w Izbie Gmin. „Ale nasz rząd wiedział, że koszt bezczynności byłby znacznie większy.
PKB zmniejszy się w tym roku o 6,8% – najgorszy taki wynik od Wielkiego Kryzysu.

Rząd szacuje, że nowe programy przyniosły do ​​tej pory 236 miliardów dolarów nowych wydatków.

Ale rząd przewiduje, że do końca roku budżetowego 2020–21 w marcu przyszłego roku wyda około 469 miliardów dolarów więcej niż planowano.

Poza nowymi wydatkami deficyt został zwiększony przez znaczny spadek dochodów, które Kanada ma uzyskać w tym roku.

Prognozuje się, że same podatki dochodowe od osób fizycznych spadną o około 30 procent, a podatki od osób prawnych będą o około 11 procent niższe.

Ogólnie rzecz biorąc, rosnący deficyt spowodował, że całkowity poziom zadłużenia federacji przekroczył 1 bilion dolarów –   który nigdy wcześniej nie był notowany w Kanadzie.

Prognozowane zadłużenie wyniesie 1,2 bln dol. do marca 2021 r., W porównaniu z 765 mld dolarów rok wcześniej.

Wskaźnik zadłużenia do PKB, wzrósł do 49,1 procent z 30,1 procent prognozowanych w grudniu ubiegłego roku. Wskaźnik ten pokazuje skalę długu do wielkości gospodarki kraju.

 

Konserwatywny przywódca Andrew Scheer nazwał aktualizację fiskalną Morneau „fatalnym obrazem finansów Kanady”. Dodał, że dokument pokazuje, iż rząd nie planuje stymulować wzrostu, przyciągać inwestycji biznesowych ani tworzyć warunków dla wzrostu zatrudnienia.

 

Scheer powiedział, że Kanada ma najwyższą stopę bezrobocia wśród grupy krajów rozwiniętych.

Rząd powiedział, że stopa bezrobocia osiągnęła najwyższy poziom prawie 14 procent w drugim kwartale 2020 r., Ale oczekuje, że stopa ta powróci do poziomów bliższych epoce przed pandemią – około 7 procent – do końca 2021 r.

Podczas gdy rozmiar długu eksplodował, rząd powiedział, że koszt obsługi długu będzie w tym roku o 4 miliardy dolarów niższy niż przewidywano w grudniu, gdyż jest w stanie emitować dług przy niższych stopach procentowych – i na dłuższe okresy – ponieważ istnieje bardzo silny popyt ze strony nabywców chcących kupić dług kanadyjski.

. „Koszt obsługi naszego długu jest niższy niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział Morneau.