Z inicjatywy księdza Czesława Chmurzyńskiego, proboszcza parafii Brantford, Kitchener i Hamilton zorganizowana została pielgrzymka do Rzymu, aby uczcić dziesięciolecie pontyfikatu Ojca Świętego.

Zostaliśmy przyjęci w Castel Gandolfo na audiencji z przedłużoną rozmową z Ojcem Świętym.

Trzeba wspomnieć, że ksiądz Czesław Chmurzyński był na placu Świętego Piotra podczas zamachu.

Ojciec Święty dziewięć razy nas przyjmował, z kanadyjskich parafii Brantford, Kitchener i Hamilton.

Ojciec Święty bardzo interesował się Polonią, mieliśmy podczas trwania Uniwersytetu Polonii Wolnego Świata zawsze prywatną audiencję.

W Rzymie odbywał odbył się Światowy Zjazd Polonii Kraj – Emigracja. Wyjątkowym momentem dla delegatów było długie spotkanie z Ojcem Świętym.

Każdy ucałował pierścień papieski i zamienił kilka słów. Spotkanie odbyło się z ramienia Rady Koordynacyjnej Polonii Świata i obserwatorów z Polski.

Według założeń pierwszej konferencji Polonia Jutra w 1978 r. miało powstać niezależne ciało emigracji, podobnie jak miały inne narodowości, World Polish Congress z siedzibą tymczasową w Toronto, a funkcję przewodniczącego – prezesa miał pełnić prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Na Zjazd Polonii Świata w Londynie w Anglii w 1984 roku wystąpiono pod nazwą Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata, co wzbudziło kontrowersje.

Zjazd odbył się z wielką pompą, z udziałem czołowych organizacji polonijnych. W Rzymie usłyszeliśmy od Ojca Świętego Jana Pawła II znamienne słowa: nie zatracajcie tego co już wypracowaliście.

Na prywatnej audiencji u Ojca Świętego był obecny prezes KPK Stanisław Orłowski Pierwszy Prezes Rady Polonii Świata.

Na jednej z pielgrzymek Ojciec Święty miał pamiętną homilię „sierpniowe rocznice”.

Obecnie Ojciec Święty Jan Paweł II spoczywa w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie i co czwartek o godzinie 7.00 rano jest odprawiona Msza Święta przy grobie.

Kaplica ma ograniczoną powierzchnię i aby uczestniczyć potrzebna jest czasem rezerwacja.

Ostatnia uczestniczyliśmy w takiej Mszy Świętej podczas pielgrzymki do Rzymu pod duchową opieką księdza Adama Krystiana Sokala z parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Thunder Bay

zdjęcia archiwum John Krol