Szef Banku Centralnego ostrzega, że odbudowa gospodarki może przebiegać wolniej ze względu na trudną sytuację kobiet, młodych pracowników i osób najmniej zarabiających. Tiff Macklem podkreśla, że recesja, która dotyka wybranych grup społecznych i tylko określonych sektorów gospodarki przeważnie trwa dłużej i odciska piętno na rynku pracy.

Przemawiając do członków Kanadyjskiej Izby Handlowej, Macklem powiedział, że kobiety i młodzi pracownicy byli najbardziej zagrożeni zwolnieniem podczas pandemii. Osobom zwolnionym ostatecznie powrót na rynek pracy zajmuje średnio dwa razy więcej czasu niż tym, które zostały zwolnione tylko czasowo.

Macklem zapewnił, że bank robi, co może, by wspierać wzrost gospodarczy i powrót ludzi do pracy. Właśnie przywracanie zatrudnienia jest najlepszym sposobem na poprawę wyników ekonomicznych, bo niedostatki w jednej grupie społecznej mogą przełożyć się na słabe wyniki całego kraju.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU