Trwa spór w Saulnierville, N.S., miedzy Indianami Mi’kmaw i komercyjnymi rybakami. Komercyjni nie zgadzają się na zasady połowu homarów, które w zeszłym tygodniu zaczęli egzekwować Indianie z Sipekne’katik First Nation.

W niedzielę dziesiątki rybaków wywodzących się z obu stron konfliktu zebrały się w porcie w Saulnierville. Dzień wcześniej wódz Sipekne’katik, Michael Sack, spotkał się z minister rybołówstwa Bernadette Jordan i przedstawił plan zarządzania połowami, tak by Indianie mogli korzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do połowów jako źródła umiarkowanego utrzymania. Później rzecznik prasowy pani minister poinformował, że rozmowy z przedstawicielami ludności rdzennej i przemysłem będą kontynuowane. Podkreślił, że rząd dąży do implementacji postanowień traktatów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Sprawa z połowami rozgorzała w zeszły czwartek, kiedy Indianie zastawili pułapki na homary. Było to 21 lat po decyzji sądu najwyższego w sprawie Donalda Marshalla Jr. Sąd uznał wówczas prawo Indian do połowów i uzyskiwania w ten sposób umiarkowanego dochodu. Wielu komercyjnych rybaków sprzeciwia się połowom Indian uznając je za nielegalne. Obawiają się, że łowienie homarów poza sezonem spowoduje zmniejszenie populacji.

W niedzielę rano dziesiątki komercyjnych kutrów przypłynęły do Saulnierville i około 9 rzuciły kotwicę niedaleko nabrzeża. Colin Sproul, przewodniczący Bay of Fundy Inshore Fishermen’s Association, tłumaczył, że rybacy nienależący do ludności rdzennej przybyli, żeby bronić swojego sposobu na życie przed “katastrofą ekologiczną i nielegalnymi połowami w St. Marys Bay”. Powiedział, że jest zawiedziony postawą minister Jordan. Spodziewał się też obecności straży przybrzeżnej, ale patroli nie było. Dlatego też rybacy komercyjni czują, że spoczęła na nich odpowiedzialność ministra i powinni usunąć nielegalny sprzęt z tej okolicy, np. pułapki na homary. “Robimy to, co jest moralni i ekologicznie słuszne”, powiedział Sproul. Martin Mallet z Maritime Fishermen’s Union, dodał, że rybacy są zmęczeni i biorą sprawy w swoje ręce, bo rząd pozostaje bezczynny. Również Coalition of the Atlantic i Québec Fishing Organziations domagają się interwencji DFO i usuwania pułapek na homary zastawianych poza sezonem połowów przez Indian Mi’kmaw.

Wódz Sack uważa, że odcinanie pułapek i działania komercyjnych rybaków to sabotaż. Ludność rdzenna prosi o dotacje na nowe pułapki na homary, które mogłyby zastąpić te zniszczone i stracone.

RCMP patroluje okolicę, również z wody i z powietrza. Blokady z pułapek na homary ustawione w sobotę na nabrzeżu w Saulnierville przez Indian stały tam co najmniej do niedzieli.

W sobotę żądania Indian poparło dwóch senatorów wywodzących się z plemienia Mi’kmaq, Dan Christmas z Nowej Szkocji i Brian Francis z P.E.I.