Ameryka wraca na kurs

Ku glo­bal­li­be­ra­li­zmo­wi zapo­wia­da się zaostrze­że­nie “wal­ki o demokrację”