Gwałtowna burza przyniosła w piątek wieczorem powodzie i gradobicie w Calgary.

Policja Calgary ​​otrzymała wiele doniesień o podtopieniach i niebezpiecznych warunkach jazdy w całym mieście, doradzając kierowcom, aby unikali prowadzenia pojazdów i zachowywali „szczególną ostrożność”, jeśli podróż jest konieczna.
Burzom towarzyszył grad wielkości piłeczki pingpongowej i silne porywy wiatru.


Calgary to miejsce w którym często występują ekstremalne warunki pogodowe.  Położenie miasta pomiędzy wiatrami wiejącymi z gór, zimnymi wiatrami z północy i wilgocią z południa — to idealny koktajl burzowy