Nowy program nauczania matematyki dla klasy 9 w Ontario uznaje, że przedmiot ten ma „subiektywną” naturę, a matematyka była historycznie wykorzystywana do „normalizacji rasizmu” i „marginalizacji wiedzy nieeurocentrycznej”

Zmiany w programie nauczania matematyki w Ontario ogłoszone w zeszłym roku przez ministra edukacji Stephena Lecce’a będą obejmować „subiektywne” i „dekolonizujące” podejście do matematyki, jak wynika z dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa.

„Matematyka jest często przedstawiana jako dyscyplina obiektywna”, czytamy w części internetowego wprowadzenia nakreślającego „wizję i cele” zaktualizowanego programu nauczania.

„Jednak treść i kontekst, w którym matematyka jest nauczana, oraz matematycy uznawani za godnych upamiętnienia a także znaczenie, jakie społeczeństwo przywiązuje do matematyki, są subiektywne”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Matematyka, czytamy  była „wykorzystywana do normalizacji rasizmu i marginalizacji nieeurocentrycznej wiedzy matematycznej”, a  ​​przyjęcie „dekolonizującego” i „antyrasistowskiego podejścia” do nauczania matematyki nakreśli jej „historyczne korzenie i kontekst społeczny”.

„Program nauczania matematyki w Ontario dla klasy 9 podkreśla potrzebę rozpoznawania i kwestionowania systemów władzy i przywilejów, zarówno w klasie, jak i poza nią, w celu wyeliminowania barier systemowych i służenia uczniom należącym do grup, które były historycznie pokrzywdzone i niedoceniane w nauczaniu matematyki ”, .

Minister Lecce wcześniej ogłosił, że nauczyciele będą zobowiązani do promowania uczenia się międzyprzedmiotowego i praw człowieka w celu stworzenia „antyrasistowskiego, antydyskryminacyjnego środowiska nauczania”.

Zachęca się ich również do włączenia kulturowo specyficznych przykładów, które podkreślają kultury, historie i obecne realia Indian, Eskimosów i Metysów, aby „wnieść do programu matematyki rdzenną wiedzę i perspektywy w sposób znaczący i autentyczny” .

Caitlin Clark, rzecznik biura ministra Lecce, powiedziała, że ​​”nowy program nauczania odzwierciedla zmieniający się świat”