Tak się lata z Chin

Kim są ci ludzie?


Podob­no sta­no­wią zało­gę chiń­skich samo­lo­tów cargo;

REKLAMA