Tak się lata z Chin

Kim są ci ludzie?


Podobno stanowią załogę chińskich samolotów cargo;