Trzy organizacje (niżej wymienione) przyznają stypendia studentom polskiego pochodzenia. Jeśli to możliwe, proszę podać te informacje w czasopismach/komunikatach.

Z góry serdecznie dziękuję

Józef Semrau

Ottawa


STYPENDIA/SCHOLARSHIPS

Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
Polish Heritage Foundation of Canada

Wartość: $1,500
Minimum 6 stypendiów do przyznania
Termin składania aplikacji: 31 października 2022

Każdego roku Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie przyznaje stypendia studentom polskiego pochodzenia.
Aplikacje niekompletne lub aplikacje otrzymane po terminie nie będą przyjmowane.
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi kryteriami aplikacji.
https://pl.phfweb.ca/

UWAGA: Dokumenty wymienione w Informacji o stypendiach, zapisane w formacie pdf lub jpeg, muszą zostać załączone do wniosku elektronicznego.

Value: $1,500
Minimum of 6 scholarships to be awarded
Application deadline: October 31, 2022

Each year the Polish Heritage Foundation of Canada awards scholarships to university students of Polish background.
Incomplete applications or applications received after the deadline will not be accepted.
Please read over all application criteria carefully.
https://eng.phfweb.ca/

NOTE: All documents listed in the Scholarship Information in a jpeg or a pdf format, must be attached to the online application.


UWAGA STUDENCI UNIWERSYTETÓW !!
Kongres Polonii Kanadyskiej-Okręg Ottawa ofiaruje stypendium o wartości $1,500 dla studentów mieszkających w Ottawie.
Zapraszamy wszystkich studentów mieszkających w Ottawie do przeglądnięcia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej Kongresu: http://kpk-ottawa.ca/
(Kwalifikujesz się, jeśli studiujesz na uniwersytecie poza Ottawą; jednak stałe miejsce zamieszkania musi być w Ottawie)
Prosimy upewnić się, że spełniacie kryteria stypendium. Podanie należy podać na adres Kongresu przed upływem terminu do 31 października 2022 r.
W przypadku pytań można skorzystać z adresu e-mailowego: ekomsta@outlook.com
Aby dotrzeć do jak największej liczby studentów, prosimy o rozpowszechnienie tych informacji.

ATTENTION UNIVERSITY STUDENTS!!
The Canadian Polish Congress-Ottawa District is offering a $1,500 scholarship to university students who reside in Ottawa.
We invite all students residing in Ottawa to view the scholarship information and fill out an application form found on the Congress’ website: http://kpk-ottawa.ca/
(You are eligible if your are attending a university outside of Ottawa; however, your permanent residence must be in Ottawa)
Please ensure that you meet the criteria of the scholarship. An application must be received by the Congress before the deadline date of October 31, 2022.
If you have any questions, you may use the following e-mail address: ekomsta@outlook.com
In order to reach as many university students as possible, please forward and share this information.


Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej
Canadian Polish Millennium Fund

https://www.millenniumfund.ca/grant_application_individual.htm