Uderzenia w infrastrukturę to obowiązująca doktryna amerykańska