Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierciśp. Joanny Poloczek

Jej Mamie Lucynie oraz Bratu Robertowi

składamy płynące z serca kondolencje i łączymy się w modlitwie o duszę Zmarłej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Andrzej Jasiński
i Krystyna Jasińska-Mrowiec z rodzinami