Najnowszy raport kanadyjskiego federalnego organu nadzorującego budżet ujawnia, że ​​podatnicy płacą przeciętnie około 130 000 dolarów rocznie wynagrodzenia pełnoetatowym pracownikom federalnym.

Według parlamentarnego urzędnika ds. budżetu (PBO) Yvesa Giroux, prognozy pokazują, że koszty federalnych wynagrodzeń i świadczeń w służbie publicznej dla pracowników pełnoetatowych osiągną w 2022 r.,  kwotę 55 miliardów dolarów a w nadchodzących latach wzrosną jeszcze bardziej. Biorąc pod uwagę cały personel, a nie tylko zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, liczba ta wzrasta do 60,7 miliarda dolarów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„W ciągu ostatnich 7 lat wydatki na personel rosły średnio o 6,7 procent rocznie, z 39,6 miliardów dolarów do 60,7 miliardów dolarów” — wyjaśnił Giroux.

„Na podstawie rządowych planów wydatków, PBO przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba (pełnoetatowych pracowników) osiągnie do 2026-27 ponad 409 000. Do tego czasu PBO przewiduje, że wydatki na personel osiągną 59,1 miliarda dolarów”.

Zdecydowana większość miejsc pracy utworzonych podczas pandemii Covid-19 powstała w sektorze publicznym. Niedawne badanie przeprowadzone przez Fraser Institute wykazało, że 86,7% wszystkich utworzonych miejsc pracy to stanowiska państwowe.

Podczas gdy sektor prywatny nadal cierpi, liberałowie obdarzyli pracowników federalnych znacznymi premiami i podwyżkami.

W zeszłym roku Rada Skarbu przyznała ponad 190 milionów dolarów premii dla ponad 16 000 menedżerów federalnych.
Jednocześnie pracownicy służb publicznych odmówili powrotu do pracy i wezwali do kontynuacji hybrydowego parlamentu.

za True North