Któż z nas uczestników różnych spotkań rocznicowych i patriotycznych nie zna Grzegorza Waśniewskiego – popularnie nazywanego „Piłsudskim” ze względu na rekonstruktorski mundur. Założone przez niego Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” od lat popularyzuje pamięć żołnierzy wyklętych, dzieła Kazimierza Świtonia, KL Warschau, Rzezi Wołyńskiej i działa szeroko na niwie charytatywnej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Guelph w południowym Ontario.

        W minioną niedzielę w sali parafialnej kościoła Sacred Heart w Guelph odbyły się rocznicowe obchody 15-lecia powstania organizacji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

        Komendant Stowarzyszenia Grzegorz Waśniewski jest kawalerem orderu Brata Alberta. Na początku lat 70. przebywał w więzieniu za odmowę służby wojskowej, jak mówi, zawsze kochał wojsko, dzisiaj chodzi w mundurze, ale… „Nie dało rady – tłumaczy  – to była wyjątkowa rzecz, ja tylko mogłem przysięgać na Boga, na Naród na ziemię, a nie na żadne układy polityczne, ani ze wschodem, ani z zachodem, ani tu, ani tam”.

        W tamtych czasach żołnierze Ludowego Wojska Polskiego przysięgali na wierność sojuszowi ze Związkiem Radzieckim.

        Stowarzyszenie od lat kwestuje na wsparcie Fundacji Brata Alberta w Polsce, opiekującej się osobami niepełnosprawnymi.

        Przemawiając Komendant Waśniewski powiedział:

        Witam serdecznie naszego duszpasterza: Księdza Proboszcza Wiesława Berdowicza, witam Przedstawiciela KPK Okręg Kitchener w osobie Pana Józefa Zeglen. Witam Pana Jurka Lizaka przedstawiciela Hallerczyków w Kanadzie, witam Leszka Płonkę sekretarza finansowego Polsko Kanadyjskiego Klubu Numizmatycznego, oraz gorąco witam licznie zebranych sponsorów prywatnych.

        Stowarzyszenie zostało powołane 19 marca 2008 r. w Kanadzie. W roku 2018 na 10-lecie Stowarzyszenia, Polonia ufundowała Stowarzyszeniu sztandar, był to też ważny rok 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Mamy nadzieję, że dzisiejsze obchody przyczynią się do pozyskania nowych członków dla Stowarzyszenia. Wiemy wszyscy, że praca społeczna nie jest łatwa, a i nieraz niewdzięczna, ale długofalowo daje przykład naszym dzieciom i wnukom, że polskość i wiara naszych Ojców popłaca.

        Szanowni Państwo! Sztandar jest naszą wizytówką, który jak w soczewce pokazuje jakie wartości religijne i narodowo-patriotyczne przyświecają Stowarzyszeniu. Jesteśmy dumni z naszej przeszło 1000-letniej historii, gdyż z niej bierzemy inspirację do dalszego działania pod hasłem jak na naszym Sztandarze WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE.

        Zamawiane przez Stowarzyszenie Msze święte mają na celu modlitwę i pamięć w intencji tych wszystkich, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, cierpienia i trudów dla naszej umiłowanej Ojczyzny.

        Niemcy w czasie II wojny światowej napisali na pasach wojskowych swoim żołnierzom: GOTT MIT UNS „Bóg z nami”, natomiast bolszewicy  głosili hasło „sowiet na cały świat”, a Polacy napisali na sztandarach – BÓG, HONOR i OJCZYZNA. Różnica polega na tym, że nie Bóg z nami, lecz my z Bogiem. My z Bogiem.

        Polska znalazła się dziś w ważnym okresie dziejów, w istocie przełomowym, który odsłoni prawdziwe postawy i sprawdzi wiele zobowiązań i deklaracji, które padały z ust przywódców kościelnych i politycznych, jak również i nas samych. Na ten dorobek cywilizacji życia, pracowały całe pokolenia Polaków przez wieki, a my mamy obowiązek to kontynuować i bronić przed cywilizacją śmierci czyli przed neomarksizmem kulturowym.

        Wymienię kilka najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie, które są głównie skoncentrowane  na modlitwie i pamięci tj: osoba śp. Kazimierza Świtonia, który dla Stowarzyszenia  jest ostatnim Żołnierzem Niezłomnym, ponieważ sprzeciwił się kłamstwu oświęcimskiemu i bronił KRZYŻA PAPIESKIEGO w KL. AUSCHWITZ – ŻWIROWISKO i został za to wyklęty przez część przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce i ówczesne władze III RP.

        Następną z inicjatyw Stowarzyszenia  to DZIEŃ ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH  a dla aparatu komunistycznego byli to ŻOŁNIERZE WYKLĘCI.

        Następnym dniem obchodów jest Konstytucja 3 – Maja.

        W drugą niedzielę czerwca wyjazd do Niagara on the Lake oddać hołd Żołnierzom Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

        W roku 2023  przypada 80 ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI która miała miejsce 11 lipca 1943 r. był to dzień apogeum mordów banderowców ukraińskich na Polskich sąsiadach. Już od kilku lat na tę Mszę świętą przywozimy do Guelph  Panią Władysławę Poliszczuk ocalałą z Rzezi Wołyńskiej.

        Mamy bardzo bliski kontakt z Prezesem Fundacji im Brata Alberta ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim, który zarazem jest  duszpasterzem Kresowian.

        Następne ważne święto to 15 sierpnia, Rocznica Bitwy Warszawskiej nazywane też Dniem Wojska Polskiego, a 9 października modlimy się za OFIARY KL. WARSCHAU – kompletnie pomijany i zacierany w pamięci obóz koncentracyjny na terenie Warszawy. Obóz ten opisała w oparciu o dokumenty historyczne Sędzia Maria Trzcińska.

        Kulminacyjnym punktem roku jest 11 listopad ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.    

        Szanowni Państwo! Przeszło sto lat temu Polacy obronili i odbudowali Rzeczpospolitą, czy my dziś obronimy Najjaśniejszą Rzeczpospolitą?

        Pan Bóg wzywa nas do współpracy! Pan Bóg chce nam pomóc, ale nie może nas zastąpić, w tym co jest ludzkie. Dziękując Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej za 15 lat działalności Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego, prośmy Opatrzność Bożą o błogosławieństwo na kolejne lata owocnej działalności.

        Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: „Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, podcina korzenie własnego istnienia”. Inne słowa „ Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć, to jest wasza Ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć”

        Marszałek Józef Piłsudski mówił: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku i teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Albo inna wypowiedz: „W okresie kryzysów, strzeżcie się agentur, idźcie swoją drogą, służąc Polsce, miłując Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym”.

        Wszystkim, którzy się przyczynili do obchodów dzisiejszej 15 rocznicy Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie, dziękuję po staropolsku – BÓG ZAPŁAĆ.

Komendant Grzegorz Waśniewski

•••

        Pozostaje nam podziękować członkom  Stowarzyszenia za pracę na rzecz utrzymania naszej tożsamości w Kanadzie i życzyć następnych 15. owocnych lat.

(ak)