POD HONOROWYM PATRONATEM FUNDUSZU WIECZYSTEGO MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KANADZIE
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół polonijnych w Kanadzie. Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie, udokumentowanie i opisanie miejsc związanych z tematem konkursu. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie albumu lub pamiętnika, w którym znajdą się zdjęcia, mapki, rysunki, opisy miejsc wykonane własnoręcznie. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 8 stron włącznie z okładką (format A4).
Cele konkursu
1. Poznawanie przez uczniów miejsc związanych z polskim dziedzictwem kulturowym, historycznym i obyczajowym w Kanadzie.
2. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
Regulamin
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I – klasy 5 – 8
Grupa II – klasy 9 – 12
Kryteria oceny prac konkursowych
• zgodność z tematem
• oryginalność pomysłu
• walory edukacyjne i artystyczne
• poprawność językowa
• samodzielność wykonania pracy
Termin konkursu – termin nadsyłania prac upływa 15 października, 2023 roku.
Wyniki konkursu – wyniki konkursu, połączone z wystawą prac, zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczania nagród.
Nagrody – nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy
*Pracę konkursową wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia należy wysłać na adres pocztowy:
Polish Teachers Association in Canada
5167 Porter Street
Burlington ON, L7L 6K8
Praca konkursowa może być przesłana do ZG ZNPwK przez nauczyciela lub rodzica. Każda praca musi być podpisana i do niej musi być dołączona wypełniona Karta zgłoszenia. W celu otrzymania Karty zgłoszenia pracy należy skontaktować się z nauczycielem lub pisząc na adres zg@znp.ca
W razie pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt z Zarządem Głównym ZNP- adres mailowy: zg@znp.ca
POWODZENIA W SZUKANIU POLSKICH ŚLADÓW W KANADZIE
🇵🇱❤️🇵🇱❤️🇵🇱❤️
ZG ZNPwK