Sąd w Calgary stwierdził, że rząd Alberty podejmował decyzje w sprawie restrykcji covidowych nie mając do tego właściwych uprawnień, przez co złamał zapisy prowincyjnego prawa o opiece medycznej. Sędzia Barbara Romaine w swojej 90-stronicowej decyzji napisała, że doszło do naruszenia praw obywateli, które powinny być chronione przez Alberta Bill of Rights (ABR) i Kartę Praw i Swobód.

Sprawa dotyczył trzech osób oraz członków dwóch Kościołów protestanckich, którzy twierdzili, że złamano ich prawa do pokojowego gromadzenia się, praktyk religijnych i protestu przeciwko działaniom rządu. Sprawa była skierowana przeciwko rządowi prowincji i głównej urzędnik medycznej dr. Deenie Hinshaw.

Pani sędzia stwierdziła, że Public Health Act wymaga, by decyzje dotyczące nakazów z zakresu zdrowia publicznego były podejmowane przez głównego urzędnika medycznego lub jego prawomocnego delegata. W rozważanym przypadku ostateczne decyzje wprowadzane w życie przez kwestionowane nakazy były podejmowane przez rząd prowincji lub komisje rządowe. Główna urzędnik medyczna przedstawiała rekomendacje, a następnie wdrażała decyzje rządu i komisji. Taka sytuacja była niedopuszczalna w świetle sekcji 29 Public Health Act.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Sędzia Romaine przyznała, że niektóre restrykcje stanowiły naruszenie niektórych praw obywateli, jednak „nie były niekonstytucyjne”, ponieważ „były podjęte zgodnie z uprawnionym celem legislacyjnym”.

Nakazy i zakazy kwestionowane przez autorów pozwu dotyczyły m.in. restrykcji nakładanych na osoby odwiedzające prowincję, zbierania się w pomieszczeniach zamkniętych i na świeżym powietrzu, kwarantanny i odwiedzania osób przebywających w izolacji, zamykaniu szkół i przedsiębiorstw. Sędzia orzekła, że konstytucyjne prawa członków obu Kościołów – Heights Baptist Church i Northside Baptist Church – do zbierania się były łamane. To samo odnosiło się do osób indywidualnych. W przypadku osób indywidualnych naruszenie ich praw stanowiły także przepisy o kwarantannie.

Justice Centre for Constitutional Freedoms w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wyroku napisało, że jest zadowolone z decyzji sądu. Takie zakończenie sprawy dobrze rokuje dla podobnych przypadków.

Pastor Heights Baptist Church, Patrick Schoenberger, był innego zdania. Nie krył rozczarowania z powodu wyroku. Zwrócił uwagę, że sędzia stwierdziła, że restrykcje pandemiczne były wprowadzane w niewłaściwy sposób, ale nie orzekła, że były niepotrzebne lub błędne. Oznacza to, że w podobnej sytuacji w przyszłości nakazy i zakazy znów mogą się pojawić i znów będzie dochodzić do łamania praw obywateli.