Członkowie Partii Konserwatywnej Kanady uczestniczący w krajowej konwencji w przyszłym miesiącu mają przedyskutować kilka propozycji politycznych „przeciw przebudzeniu”, czytamy na portalu True North .

Rezolucje, które zostaną przyjęte na konwencję, będą dotyczyć ideologii płci, a także „różnorodności, równości i integracji” (DEI), a inne wolności słowa, zwalczania uwodzenia dzieci i promowania wolności medycznej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Propozycje do debaty s’ składane przez stowarzyszenia okręgów wyborczych (EDA). Daje to członkom możliwość wpływania na politykę partii.

Konserwatywne polityki są niewiążące, ponieważ przywódcy nie są zobowiązani do włączania ich do platformy, a konserwatywny rząd nie musiałby wprowadzać ich w życie. Niemniej jednak oficjalna polityka partii zawsze była uważana za przydatne narzędzie do oceny stanowiska członków w kluczowych kwestiach.

W kwestii dżenderyzmu debata ma dotyczyć  wprowadzenia polityki mającej na celu ochronę przestrzeni dla kobiet, w tym sportu, szatni i w więzieniach. „Partia Konserwatywna Kanady uważa, że ​​kobiety mają prawo do bezpieczeństwa, godności i prywatności przestrzeni jednopłciowych (np. , więzienia, schroniska, szatnie, umywalnie) oraz korzyści wynikające z kategorii tylko dla kobiet (np. sport, nagrody, granty, stypendia).” – brzmi propozycja. Rezolucja definiuje kobietę jako „osobę płci żeńskiej”.

Propozycja rezolucji sponsorowana przez North Okanagan – Shuswap EDA ma na celu poparcie przez partię zakazu zmieniających życie i nieodwracalnych zmian płciowych u dzieci i nastolatków, jednocześnie zachęcając do „pozytywnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego dla wszystkich Kanadyjczyków cierpiących na dysforię płciową i związanych z tym wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym”.

W uzasadnieniu rezolucji czytamy, że „dzieci nie mogą zrozumieć ani wyrazić zgody na zmianę płci”.

Propozycja sponsorowana przez Calgary Heritage EDA ma na celu położenie kresu praktykom stosowania tzw. Diversity, Equity, and Inclusion przy zatrudnianiu  i „przywrócenia merytorycznych kryteriów w   praktykach zatrudniania związanych z federalnymi funduszami badawczymi  podkreśla  przede wszystkim wspieranie najlepszych kanadyjskich talentów badawczych , niezależnie od niezmiennych cech osobistych”.

Inna rezolucja sponsorowana przez Edmonton-Strathcona EDA ma na celu skłonienie partii do sprzeciwienia się obowiązkowemu szkoleniu pracowników w DEI.

Wolność słowa:

Delegaci będą również debatować nad propozycją polityki sponsorowaną przez Perth-Wellington EDA, która wzmocniłaby stanowisko partii opowiadające się za wolnością słowa poprzez „promowanie polityki i ustawodawstwa mającego na celu ochronę wolności wypowiedzi (słowa)  w miejscach publicznych, w tym w mediach i platformach internetowych zgodnie z Kartą Praw i Swobód” oraz wspieranie ochrony „Praw Kanadyjczyków do tworzenia i dostępu do treści w Internecie bez sankcjonowanej przez rząd cenzury” oraz zniesienia „niekonstytucyjnych ograniczeń”.

 

Konserwatywni delegaci będą również debatować nad propozycją sponsorowaną przez Medicine Hat – Cardston – Warner EDA, która skłoniłaby partię do poparcia silniejszych środków przeciwko przestępcom seksualnym, pedofilom, handlowi ludźmi i pornografii dziecięcej. W uzasadnieniu wniosku powołano się na „przemyślane działania mające na celu ułatwienie dostępu do dzieci” przez lewaków oraz „nowe przemianowanie pedofilów na„ osoby przyciągające małoletnich ”.

Debatowana będzie również polityka na rzecz autonomii cielesnej i etycznej produkcji szczepionek, sponsorowana przez konserwatywną EDA Thunder Bay-Rainy River. Ta ostatnia wymagałaby od partii „wspierania krajowych badań, rozwoju i produkcji szczepionek, przy użyciu różnych tradycyjnych i nowych technologii, w tym opcji szczepionek, które nie naruszają przekonań religijnych lub wartości etycznych Kanadyjczyków” oraz „potwierdzała, że Kanadyjczycy mają wolność oraz prawo do odmowy szczepień z powodów moralnych, religijnych, medycznych lub innych”.

 

Należy zauważyć, że nie wszystkie 60 rezolucji trafi na główną salę kongresową. W pierwszej fazie różne warsztaty będą debatować nad rezolucjami. Najpopularniejsze rezolucje zostaną następnie poddane pod głosowanie plenarne.

Konwencja Partii Konserwatywnej Kanady odbędzie się w dniach 7-9 września w Quebec City Convention Centre.

 

za True North