Ponieważ niektóre prowincje tworzą nową przepisy mającą na celu rozwiązanie kwestii zaimków preferowanych przez dzieci i kwestii tożsamości płciowej i ochronę praw rodzicielskich premier Ontario Doug Ford zajął niedawno stanowisko w tej sprawie sugerując, że rady szkolne nie powinny „indoktrynować” dzieci, ale powstrzymał się od ogłoszenia formalnego nakazu na temat.

„Najważniejsze są prawa rodziców. Prawo rodziców do bycia wysłuchanym i upewnienia się, że są informowani, gdy ich dzieci podejmują taką decyzję” – powiedział  Ford w ramach przemówienia, które wygłosił 8 września w Kitchener w Ontario podczas Ford Fest, jego corocznej rodzinnej imprezy przy grillu.
„Indoktrynacja naszych dzieci nie należy do nauczycieli ani do rady szkoły” – powiedział dodał. „To rodzice mają obowiązek  patrzeć, co robią dzieci”.

Premier Ontario to kolejny urzędnik prowincji, który wydał oświadczenie, że rodzice mają prawo wiedzieć, czy ich dziecko próbuje zmienić zaimki lub płeć w szkole. Jednakże pomimo składania oświadczeń w tej sprawie Ontario pozostawiło tę kwestię zarządom szkół i nie wprowadziło żadnej oficjalnej polityki.

Minister edukacji Ontario Stephen Lecce powiedział na konferencji prasowej 28 sierpnia, że ​​rodzice muszą być „w pełni zaangażowani”, jeśli uczeń chce zmienić swoją tożsamość płciową lub zaimki w szkole, ale nie zobowiązał się do żadnej formalnej polityki ani nakazu.
Naciskany przez reporterów w związku z tym, czy Ministerstwo Edukacji wyda zarządom szkół dyrektywę w tej sprawie, Lecce powiedział, że określenie polityki będzie zależało od poszczególnych rad szkół.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Organizacja wspierająca Rodzice Jako Pierwsi Wychowawcy PAFE wystosowała petycję 29 sierpnia, dzień po tym, jak  Lecce wygłosił swoje uwagi, wzywając go do poparcia działaniem swojego zaangażowania na rzecz praw rodzicielskich.

Zarówno Saskatchewan, jak i Nowy Brunszwik wprowadziły formalne zasady chroniące prawa rodzicielskie i wymagające od szkół uzyskania zgody rodziców lub opiekunów na zmianę preferowanego imienia i zaimków używanych w szkole przez dziecko, które nie ukończyło 16 lat.

Na konferencji prasowej w Manitobie 17 sierpnia  konserwatywna premier Heather Stefanson ogłosiła również , że w przypadku ponownego wyboru jej partia będzie kontynuować prace nad zaktualizowaną polityką dotyczącą praw rodzicielskich.
„Wychowaliście je i wychowywaliście, więc kto lepiej niż wy – jako rodzice – może wiedzieć, co jest najlepsze dla waszego dziecka, gdy wysyłacie je do szkoły” – powiedziała  Stefanson.