W wyniku częściowo zakończonego procesu audytu Canada Revenue Agency stwierdzła, że środki w wysokości 458 milionów dolarów wypłacone  pracodawcom w ramach programu dopłat do wynagrodzeń w okresie pandemii zostały wypłacone bezzasadnie lub w niewłaściwej wysokości

Agencja opublikowała w poniedziałek raport zawierający szczegółowe wnioski z audytów programu dopłat do wynagrodzeń w sytuacjach nadzwyczajnych. Większość ustaleń obejmuje okres kończący się 31 marca, ale raport zawiera również bardziej aktualne dane do  29 września.

W ramach programu CEWS dofinansowano wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstw do ​​75% w nadziei, że zachęci to firmy do zatrzymania swoich pracowników podczas pandemii COVID-19 w związku z wprowadzaniem przez rząd lockdownu

W zeszłym roku raport audytora generalnego Karen Hogan ostrzegał, że tysiące firm, które otrzymały dotacje do wynagrodzeń, mogły nie kwalifikować się do programu, po stwierdzeniu, że ich zgłoszenia GST i HST nie wykazały wystarczającego spadku przychodów, aby się kwalifikować.

Z poniedziałkowego raportu wynika, że ​​większość pracodawców, którzy otrzymali dotację, w wysokim stopniu przestrzegała zasad. Większość korekt roszczeń dotyczyła błędów w obliczeniach i braku dokumentacji, a nie niekwalifikowalności.

Z audytów dotacji wartości 5,53 miliarda dolarów zakończonych do końca marca te opiewające na 325 milionów dolarów zostały zmniejszone lub odrzucone.

 Z raportu wynika, że ​​14 procent tych korekt wskazywało na niewystarczający spadek przychodów.

Do końca września łączna skorygowana lub odrzucona kwota roszczeń wzrosła do 458 mln dolarów.

Agencja jednak stwierdziła poważne problemy w przypadku wnioskodawców, którzy korzystali z usług osób trzecich w celu przygotowania swoich wniosków – 85% audytów takich wniosków kończyło się ograniczeniem lub odmową finansowania.

Agencja ratingowa twierdzi, że stwierdzono pewne rażące przypadki nieprzestrzegania przepisów w przypadkach, w których podejrzewa się wnioskodawców o korzystanie z pośredników, „którzy świadomie ułatwiali składanie niedokładnych lub umyślnie niezgodnych z przepisami roszczeń”.

Z raportu wynika, że ​​zdecydowana większość tych przypadków dotyczyła małych przedsiębiorstw zatrudniających 25 lub mniej pracowników.

Agencja twierdzi, że w wyniku audytów niektóre sprawy zostały skierowane również do jej programu dochodzeń karnych.

Audyt programu przeprowadzany przez CRA jest w toku i oczekuje się, że będzie kontynuowany co najmniej do 2025 r.