Nowa, przerażająca statystyka rzuca światło na wpływ narkotyków na kanadyjską młodzież.

Według ankiety Ontario Student Drug Use and Health Survey, rekreacyjne zażywanie opioidów wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich w Ontario wzrosło z 12,7% w 2021 r. do 21,8% w 2023 r., co stanowi wzrost o 9,1%.

Wzrost w ciągu poprzednich dwóch lat wyniósł zaledwie 1,7%, podczas gdy użycie opioidów w ciągu ostatniego roku wśród uczniów wzrosło z 11% do 12,7% w latach 2019–2021.

Ankieta dotycząca używania narkotyków w Ontario obejmuje uczniów klas od 7 do 12 w Ontario od 1977 r. Jest to najdłuższe badanie szkolne w Kanadzie i jedno z najdłuższych na świecie, a jego celem jest analiza trendów w używaniu narkotyków, zaburzeniach psychicznych, zdrowia fizycznego, znęcania się, hazardu i inne ryzykownych zachowań wśród uczniów Ontario.

Podczas gdy 21,8% uczniów klas 7.–12. przyznało, że w ciągu ostatniego roku zażywało opioidy w celach innych niż medyczne, 26,4% w tej samej kohorcie przynajmniej raz w życiu próbowało opioidów w celach innych niż medyczne. Jedynym analizowanym rodzajem „narkotyku”, w przypadku którego uczniowie używali więcej w ciągu całego życia, był alkohol (52,5%), którego w ciągu ostatniego roku użyło 35,6% uczniów.

Wśród uczniów klas 7–12 w Ontario używanie konopi indyjskich wynosiło 20,7%, podczas gdy 17,6% z nich używało ich w ciągu ostatniego roku.

Chociaż prawie jeden na pięciu uczniów w klasach 7–12 przyznał się, że w ciągu ostatniego roku stosował opioidowy lek przeciwbólowy bez recepty, w przypadku innych narkotyków liczby te były znacznie niższe. Na przykład tylko 2% tej samej grupy uczniów zgłosiło rekreacyjne używanie amfetaminy, takiej jak Adderall, bez recepty. Podobnie 2% uczniów przyznało, że w ciągu ostatniego roku stosowało środki uspokajające  bez recepty.

10,3% uczniów klas 7–12 w Ontario stosowało   leki na kaszel lub przeziębienie w celu uzyskania odurzenia, a 9,6% z nich zrobiło to w ciągu ostatniego roku.

Odsetek uczniów, którzy zażywali leki na kaszel lub przeziębienie, zmniejszał się wraz z wiekiem. W zeszłym roku zrobiło to 13,4% uczniów klas 7., a w przypadku uczniów klas 12. odsetek ten spadł do 6,8%.

Od 1999 r. badanie Ontario Student Drug Use and Health Survey monitoruje sześć narkotyków. Odsetek używających grzybków, LSD, metamfetaminy, kokainy, ecstasy i heroiny spadł z 22,8% w 1999 r. do jedynie 5,6% w 2023 r.

Mimo że w latach 2021–2023 odnotowano największy wzrost użycia opioidów, zdaniem studentów pozostają one narkotykiem najtrudniejszym do uzyskania.

27% uczniów w klasach 7–12 w Ontario stwierdziło, że zdobycie opioidów byłoby „dość łatwe” lub „bardzo łatwe”. 45% stwierdziło to samo na temat konopi indyjskich, 48% na temat papierosów, a 67% stwierdziło, że „dość łatwo” lub „bardzo łatwo” byłoby uzyskać wapowanie lub e-papierosy, 67% stwierdziło to samo w przypadku alkoholu.

42,2% uczniów w klasach od 7 do 12 w Ontario twierdzi, że w ciągu ostatniego roku w ogóle nie zażywało narkotyków ani nie piło alkoholu.