Rząd Saskatchewan złożył pozew sądowy w związku z próbą zajęcia pieniędzy prowincji przez Kanadyjską Agencję Skarbową.
Minister sprawiedliwości Bronwyn Eyre ogłosiła to w mediach społecznościowych, mówiąc, że rząd federalny chce wejść na konta prowincji by zabezpieczyć kwoty z podatku węglowego pobieranego od propanu i gazu ziemnego do ogrzewania domów.

Saskatchewan przestał pobierać podatek w styczniu, po tym jak Ottawa przyznała trzyletnie zwolnienie z podatku od oleju opałowego, który jest używany głównie w prowincjach atlantyckich.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Rząd Saskatchewan stoi na stanowisku, że takie zwolnienie od podatku węglowego powinno dotyczyć  wszystkich paliw grzewczych do domów, w tym propanu i gazu ziemnego i zarzuca rządzącym federacją liberałom używanie wybiórczych zwolnień jako narzędzia politycznego.