Miasto Ottawa jest gotowe zapłacić 11 milionów dolarów za klasztor, który planuje przekształcić w mieszkania przejściowe dla migrantów. Jest to najnowszy zakup lub dzierżawa, która ma na celu zapewnienie mieszkań rosnącej liczbie nowoprzybyłych do Ottawy i odciążenie przepełnionych schronisk.

Członkowie komisji finansów i usług korporacyjnych zatwierdzili umowę we wtorek, kilka dni po tym, jak dowiedzieli się o niej właściciele domów położonych wokół nieruchomości przy St. Joseph Boulevard we wschodniej Ottawie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Nie było wiele czasu na konsultacje. Byliśmy pod presją czasu sprzedawcy” – wyjaśnił radnym Robin Souchen, kierownik działu nieruchomości w mieście.

„Jeśli tego nie zatwierdzimy, umowa umrze, tak jak wszystkie złożone oferty, a sprzedający mogą przejść do następnej oferty. A ofert było wiele”.

Miasto musiało konkurować z prywatnymi oferentami i podwyższyło początkową ofertę wynoszącą 10 milionów dolarów o 1 milion dolarów na prośbę sprzedawcy, Sióstr Miłosierdzia.

„To prawda, że ​​dowiedzieliśmy się o tym jako społeczność bardzo nagle” — powiedziała radna Orléans West-Innes, Laura Dudas, która reprezentuje ten obszar. „Jest ku temu dobry powód”.

Ze względu na krótki termin realizacji sprzedaży nie przeprowadzono dotychczas kompleksowych konsultacji społecznych, jednak pracownicy poinformowali, że planują zorganizować sesje informacyjne oraz dzień otwarty w nadchodzących miesiącach.

„Wszyscy dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nowoprzybyli, których powitamy w Kanadzie i naszej społeczności, dobrze zintegrują się ze społecznością Orleanu” – powiedział Paul Lavigne, dyrektor ds. mieszkalnictwa w mieście.

Problemy miasta związane z zapewnieniem zakwaterowania nowym przybyszom stały się bardziej widoczne w zeszłym roku, kiedy schroniska odnotowały gwałtowny wzrost liczby osób, których nie były w stanie  obsłużyć .

Od tego czasu miasto kupiło dwie nieruchomości, aby odciążyć  system i tymczasowe schronienia utworzone w ośrodkach społecznościowych.

Dawny dom spokojnej starości w Crystal Beach jest teraz domem dla rodzin, podczas gdy pusty wieżowiec biurowy na Queen Street w centrum miasta ma pomieścić 130 singli. To miejsce pomieściłoby około 150 singli.

„Doświadczamy napływu nowych przybyszów do naszego miasta, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy w historii naszej społeczności. Musimy więc działać szybko”.

Raport pracowników miasta odnotował, że od maja nastąpił 55-procentowy wzrost liczby osób korzystających z systemu schronisk dla dorosłych w porównaniu z rokiem 2023. 64 procent tej populacji to tzw. nowi klienci.

Immigration, Refugee and Citizenship Canada poinformowało stację CBC, że do tej pory zwrócono Ottawie 58,3 mln dolarów kwalifikowanych wydatków poniesionych w związku z tymczasowym zakwaterowaniem osób ubiegających się o azyl.

za cbc