Departament Imigracji wprowadza nowe środki mające na celu napiętnowanie szkół wyższych i uniwersytetów wykorzystujących ponad miarę program dla studentów zagranicznych.

Blacklock’s Reporter twierdzi, że instytucje, które dopuszczą się „nieetycznego zachowania”, zostaną zawieszone na rok i umieszczone na publicznej czarnej liście.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Poprawki umożliwią departamentowi skuteczne reagowanie na wyzwania związane z uczciwością i zajmowanie się częstymi przypadkami nieetycznego zachowania, które podważa uczciwość programu” – stwierdził departament w oświadczeniu dotyczącym analizy skutków regulacji opublikowanym w sobotę.

Nowe przepisy nakazują, aby uczelnie i uniwersytety niezwłocznie powiadamiały departament imigracyjny o wszystkich zapisanych studentach zagranicznych, „niezależnie od tego, czy aktywnie kontynuują naukę”, czy przenieśli się do innej instytucji. Federalni inspektorzy otrzymają dodatkowe uprawnienia do weryfikacji zgodności i upewnienia się, że kierownicy kampusów „działają w dobrej wierze”, podano w oświadczeniu.

„Proponowane przepisy wymagałyby, aby minister opublikował i prowadził publiczną listę zawieszeń” – dodano w oświadczeniu analitycznym. Wszystkie nowe zezwolenia na studia zagraniczne dla kampusów znajdujących się na czarnej liście byłyby automatycznie anulowane.

W ubiegłym roku Kanada przyjęła rekordową liczbę 1 040 000 studentów zagranicznych, a liczba zezwoleń na studia wzrosła ponad dwukrotnie od 2015 r., kiedy wydano 352 305 takich zezwoleń.

„Gwałtowny wzrost popytu można przypisać wielu czynnikom, w tym większemu zainteresowaniu studiowaniem i potencjalną pracą w Kanadzie, a także wzmożonym działaniom promocyjnym i marketingowym” – napisał personel. „Zgodnie z obowiązującymi przepisami studenci zagraniczni mogą w każdej chwili zmienić wyznaczoną instytucję edukacyjną”.

Minister ds. imigracji Marc Miller niedawno oskarżył niektóre uczelnie o podejrzane praktyki przyjmowania dużej liczby studentów zagranicznych, w tym tych, którzy natychmiast po przekroczeniu granicy Kanady złożyli wniosek o azyl w Kanadzie. „Ontario w ciągu ostatnich trzech lat w swoim systemie edukacji miało ponad 10 000 wniosków o azyl” — powiedział Miller reporterom 27 lutego. „To nie jest oznaka zdrowego systemu”.

 

Od 2018 r. w sumie 36 075 zagranicznych studentów w Kanadzie ubiegało się o azyl zamiast kontynuować naukę. „To jest całkowicie niedopuszczalne” — powiedział Miller. „Ten wzrost jest alarmujący”.

W dochodzeniu ministerialnym z 4 lutego złożonym w Izbie Gmin rząd wymienił uczelnie i uniwersytety z największą liczbą studentów zagranicznych. Konserwatywny poseł Garnett Genuis (Sherwood Park-Fort Saskatchewan, Alta.) poprosił o informacje, pytając: „Jakie są nazwy wszystkich instytucji, w których studiują studenci zagraniczni?”

W ubiegłym roku najwięcej studentów zagranicznych w kraju było w Conestoga College w Kitchener (Ontario), a kolejne miejsca zajęły University of Toronto (31 380), Seneca College of Toronto (23 530), University of Canada West w Vancouver (22 375), University of British Columbia (20 415) i Centennial College of Toronto (20 370).

 

Studenci zagraniczni w Kanadzie, mogą ściągać do kanady swoje rodziny, a te mogą również podejmować pracę lub studia.