Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Wdowiec inż, pozna Panią niezależną na emer z ON. do dotrz sobie towarzystwa i podróży. 416-536-4347

Wdo­wiec inż, pozna Panią nie­za­leż­ną na emer z ON. do dotrz sobie towa­rzy­stwa i podró­ży. 416–536-4347

Wdo­wiec, inży­nier na eme­ry­tu­rze, nie­za­leż­ny pozna Panią rów­nież nie­za­leż­ną — na eme­ry­tu­rze, bez nało­gów, śr.wzrostu, do dotrzy­ma­nia sobie towa­rzy­stwa, wzajemnego…
11/04/2019
Poznam Pania...

Poznam Pania…

Pan wol­ny nie­za­le­zny szu­ka­ja­cy Przy­ja­zni a z cza­sem i zwiaz­ku Pozna Pania zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­rej BARDZO doku­cza SAMOTNOSC a…
11/03/2019
Poznam Pania

Poznam Pania

Pan wol­ny zadba­ny w doj­rza­lym wie­ku po 50-tce zamiesz­ka­ly w Kana­dzie Pozna Pania czu­la deli­kat­na kto­ra mysli powa­znie o zwiazku…
09/29/2019
Pan Pozna Pania...

Pan Pozna Pania…

Pan pozna Pania w doj­rza­lym wie­ku mila czu­ka deli­kat­na SAMOTNA zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­ra mysli powa­znie o wspol­nej przy­szlo­sci i…
09/29/2019