Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Poznam Panią marzącą o przyjaźni

Poznam Panią marzą­cą o przyjaźni

Poznam Panią marzą­cą o przy­jaź­ni, wol­ne­go sta­nu, 50 — 55 lat lubią­cą sport miesz­ka­ją­cą w GTA. mam 60 lat, średniego…
01/04/2022
Poznam Przyjaciela

Poznam Przy­ja­cie­la

Poznam Przy­ja­cie­la do 70 — naj­chet­niej Wdow­ca , bez zoba­wia­zan, kto­ry miesz­ka lub posia­da Cot­ta­ge w oko­li­cy Gor­gan Bay. Contact…
04/30/2020
Pan Pozna Pania...

Pan Pozna Pania…

Pan powa­znie mysla­cy o zyciu wol­ny Pozna Pania zamiesz­ka­la w Kana­dzie w doj­rza­lym wie­ku czu­ja­ca sie Samot­nie a chca­ca porozmawiac…
03/01/2020
Pan Pozna Panią....

Pan Pozna Panią.…

Mily Pan pozna Pania czu­la mila deli­kat­na SAMOTNA w doj­rza­lym wie­ku zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­ra mysli o przy­szlo­sci i chce…
02/02/2020
Pan Pozna Pania

Pan Pozna Pania

Pan pozna Pania doj­rza­la wie­kiem czu­la rado­sna kto­rej doku­cza SAMOTNOSC kto­ra chcia­la­by poznac tyl­ko dla sie­bie Pana kto­ry mysli powaznie…
12/01/2019