Niedzielny “Sunday Star” – największa gazeta w Kanadzie o zdecydowanie lewicowym obliczu zamieszcza agencyjny przedruk z Bloomberga autorstwa Marka Strzeleckiego i Konrada Krasuskiego, gdzie Polaków protestujących w Warszawie w sobotę 11 maja 2019 roku przeciwko próbie wyłudzenia tzw. mienia bezdziedzicznego, czyli bez spadkobierców, nazywa się “nacjonalistami”, a w tekście nie mówi w ani  jednym zdaniu o istocie problemu. Kłamliwie przedstawia się sytuację, jakoby Polska nie chciała zwrócić znacjonalizowanego mienia, podczas gdy zwróciła nie tylko własność gmin żydowskich, ale również własność poszczególnych właścicieli – Żydów.
[yop_poll id=”3″]
Polskie protesty dotyczyły żądań wypłacenia odszkodowań oszacowanych na zasadzie “plemiennej” i sprzecznej z prawem, o czym nie dowiemy się z tekstu.

(dziękujemy p. Krzysztofowi za nadesłanie skanu) (ak)