W śro­dę stra­ża­cy zMis­sis­sau­gi szko­li­li się w ratow­nic­twie wod­nym w Cre­dit River na odcin­ku orzy Dun­das St w Erin­da­le Park. Podob­no przy obec­nym sta­nie wody odci­nek ten bar­dzo się do tego nada­je (sl)