Wnioski z zagubienia się harcerek w Algonquin, promocja nowej książki o Witoldzie Pileckim, Ambasador USA i nalepkach “Strefa wolna od LBGT”, Alan Turing ceniony za to, czego nie zrobił… – kilka słów komentarza.