Ogra­ni­cze­nia poli­tycz­nej popraw­no­ści wpły­wa­ją na miał­kość przed­wy­bor­czych sporów.

Nikt już w Kana­dzie nie mówi “jak jest”!

 

reklama

Komen­tu­je Andrzej Kumor