KANADA i POLSKA są zainteresowane współpracą 

Nasze miasto partnerskie Lublin w tym roku uroczyście obchodziło 450-lecie powstania zjednoczonego państwa Polsko-Litewskiego w Unii Lubelskiej. Państwo polskie i miasto Lublin  świętowały 230-letnie istnienie tego największego państwa w Europie w tamtych czasach. Tak więc Unia Lubelska stała się prapoczątkiem Unii Europejskiej. Polska jest od 2004 roku częścią współczesnej Unii Europejskiej i odgrywa w niej coraz większą rolę polityczną oraz gospodarczą. Jest więc dobrym partnerem do współpracy dla państw nie tylko w Europie, ale na całym świecie, w tym dla Kanady, która podpisała umowę z Unią Europejską (CETA). 

Współpraca Polsko-Kanadyjska była tematem dorocznego XXIV Polsko – Kanadyjskiego Spotkania Biznesmenów i Profesjonalistów, które odbyło się 22 listopada 2019, w Domu Polskim w Windsor. W wydarzeniu udział wzięło ponad sto osób, w tym kilku gości z Polski wraz z Senatorem Józefem Zającem na czele. Prezes Jerzy Barycki otworzył spotkanie przekazując pozdrowienia i gratulacje wszystkim politykom, którzy zostali wybrani w niedawnych wyborach zarówno w Polsce jak i Kanadzie. Dla Senatora Zająca jest to trzecia kadencja sprawowania funkcji senatora w okręgu Chełm, natomiast dla naszego miejscowego posła federalnego Brian Masse już siódma, od 2002, w okręgu Windsor – West. Szczególnie ważny dla Polonii jest wybór nowego MP, Windsor – Tecumseh, z partii rządzącej, Irka Kuśmierczyka, urodzonego w Kraśniku, w Polsce. Z kolei z partii opozycyjnej mamy nowego posła Chris Lewis z Essex. A zatem, Hrabstwo Windsor-Essex jest reprezentowane federalnie przez trzy największe partie, co z pewnością przyniesie korzyści dla naszego regionu oraz dla naszego Stowarzyszenia, które współpracuje ze wszystkimi partiami politycznymi w Kanadzie i w Polsce. 

Słowa uznania przekazali zaproszeni goście honorowi w następującej kolejności: Ambasadę RP w Ottawie reprezentował Kierownik Wydziału Polityczno – Ekonomicznego, Mikołaj A. Cholewicz,  Posłowie Federalni, Masse i Lewis, Poseł Prowincjonalny, Percy Hatfield, Windsor – Tecumsech, Radny, Ed Sleiman, miasto Windsor, Sekretarz Genaralny, Dominik Roszak, ZG Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz Wiceprezes, Barbara Lemecha, Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział Michigan, USA. Mówcy podkreślali aktywną współpracę oraz znaczące osiągnięcia naszego Stowarzyszenia, które wzbogaca środowisko polonijne i kanadyjskie na szczeblu miejskim, prowincjonalnym, a także  krajowym: w Kanadzie i Polsce.

Najnowsze statystyki gospodarcze podają, że Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw do inwestowania na świecie, zaś Kanada ma imponujące osiągnięcia gospodarcze i jest jednym z najlepiej prosperujących państw na świecie. Głównym mówcą wieczoru był Profesor Józef Zając, który w swoim wystąpieniu przedstawił znaczące osiągnięcia i plany rozwoju ziemi chełmskiej. Zachęcał do tworzenia biznesów w Polsce i w Chełmie, gdzie jest wyjątkowo dobra koniunktura. Mówił o inwestycjach w sektorze edukacji na terenie Chełma, o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (reprezentowanej przez Prorektor, Dr Beatę Fałdę), Laboratorium Lotniczym CSI, szkole pilotów, budowie lotniska oraz planach budowy Instytutu Nauk Medycznych, w którym zaplanowane jest kształcenie pielęgniarek, a w przyszłości lekarzy. Senator Józef Zając jest głównym inicjatorem i współtwórcą w/w inwestycji, które dziś są uznane za sukces i wizytówkę Chełma.

Prezes Barycki zachęcał do szerszego rozwijania współpracy na szczeblach lokalnych, przykładem była majowa misja z naszego regionu Windsor – Essex do Polski. Delegacja odwiedziła Warszawę, Lublin, Kraśnik oraz Chełm – oznajmił Stephen MacKenzie, CEO/Prezes Windsor Essex Economic Development Co.  W swojej prezentacji przedstawił rosnący gospodarczy potencjał Kanadyjsko – Polski, szczególnie teraz gdy podpisana została umowy CETA. Podczas spotkania chęć oraz możliwości współpracy przedstawił Robert Górnik. Reprezentował on Federację Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce oraz swoją firmę Pro-Ventura zajmującą się procesem katalogowania i składowania dokumentów archiwalnych. O misji handlowej Prowincji Ontario do Polski, zaczyna się coraz częściej mówić, Natalia Kusendova, młoda posłanka prowincjonalna, mówiła o tym podczas naszego zeszłorocznego spotkania.

Znacząca obecność grupy młodej Polonii, ok 20% obecnych, jest przykładem  zainteresowania oraz wzrastającej dynamiki współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Młodzi profesjonaliści zaprezentowali sprawozdanie z tegorocznej międzynarodowej Konferencji Quo Vadis X w Toronto. Jej współorganizatorki, Ania Barycka i Joanna Marks, mówiły o interesującym programie konferencji, o znaczących osiągnięciach indywidualnych uczestników konferencji, o ich wspólnym działaniu, wspieraniu się w budowie lepszego jutra. Jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia jest  wspieranie potencjału i aspiracji młodego pokolenia, naszych następców. 

Jednym z przykładów zaangażowania młodzieży jest Julia Zalewska, studentka 4-tego roku Uniwersytetu Windsorskiego, która po raz drugi prowadziła program spotkania. Julia przedstawiła naszą tegoroczną wystawę o Jerzym Radwanku, więźniu KL Auschwitz, który za pomoc Żydom  został uhonorowany Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Wystawa ponownie będzie pokazana od 29 listopada do 4 grudnia 2019, w bibliotece Leddy Library naszego uniwersytetu.

Kolejnym punktem wieczoru były podziękowania i odznaczenia, które poprowadził prof. Frank Simpson. Złote Medale 100-lecia  Polonii w Windsor otrzymała Marta Stępień (Miss Universe Canada 2018), działacze polonijni: Paweł Piasecki oraz Mariusz Zalewski. Honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia został Senator Zając. Podziękowano sponsorom i organizatorom. Wręczono stypendia Fundacji Milenium z Toronto sześciu studentom z Windsor o łącznej wartości $8,800. Oficjalnego wręczenia dokonały Beata Ślusarczyk, Dyrektor Fundacji oraz Ewa Barycka, Prezeska Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Windsor.

Podsumowując prezentacje mówców i wypowiedzi gości, można powiedzieć, że strategiczne partnerstwo gospodarcze XXI wieku Kanady i Polski stanowi wielki potencjał, który powinien być lepiej wykorzystany. Jest nadzieja, że pozytywne nastawienie oraz chęć do działań i współpracy, które były podkreślane na spotkaniu, przyniosą w przyszłości rezultaty. Julia zakończyła oficjalną część programu zapraszając na przyszłoroczne spotkanie, 20 listopada 2020, podczas którego odbędą się uroczystości związane z obchodami rocznic: XX-lecia miast partnerskich Lublin – Windsor oraz XXV-lecia naszego Stowarzyszenia.

Elementem artystycznym wieczoru był występ Zespołu Pieśni i Tańca “Tatry”, który w pięknych strojach, z młodzieńczą energią zatańczył ludowe tańce, na początku “Góralski”, a na zakończenie “Sieradz”. Zespół jest naszą kulturową wizytówką w Windsor, w Kanadzie i daleko poza nią. Śpiew i taniec młodzieży, spotkał się z aprobatą wśród wszystkich obecnych na sali, o czym świadczyły gromkie brawa po zakończeniu występu.

Ewa Barycka Windsor, 26.11.2019. FINAL