Służby ratunkowe będą wkrótce mogły wskazać dokładną lokalizację osób dzwoniących z telefonów komórkowych pod numer 9-1-1 w celu uzyskania pomocy .

Jest to zmiana nakazana przez kanadyjski organ regulacyjny ds. telekomunikacji – nowa  generacja 9-1-1 lub po prostu NG-9-1-1.

Powinno to też pozwolić na szybszy, dokładniejszy system, w którym  możliwe będzie również przekazywanie zdjęć, filmów i wiadomości tekstowych.

Obecnie dyspozytorzy 9-1-1 pytają dzwoniących, gdzie są.

Numery stacjonarne są powiązane z dokładnym adresem, natomiast w przypadku telefonów komórkowych proces zwany triangulacją może przybliżać jedynie lokalizację dzwoniącego wskazując np najbliższe skrzyżowanie.

Problemy mogą się jednak pojawić, jeśli dzwoniący nie wiedzą, gdzie się znajdują, lub nie mogą mówić ani słyszeć.

Dyspozytorzy znają obecnie lokalizację dzwoniącego tylko w przybliżeniu kilkuset metrów,

NG-9-1-1 ma na celu zlikwidowanie tych problemów poprzez przejście na nowy system internetowy wykorzystujący system GPS telefonu komórkowego, z którego dana osoba dzwoni.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission  poleciła, by nowy system do połączeń głosowych działał od  czerwca 2020 r., a do SMS-ów od grudnia 2020 r.