PRZEKAZANIE TRYPTYKU I RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II Z USA DO KANADY

Biuro prasowe jasna Góra informuje o

Przekazaniu Tryptyku i relikwii św. Jana Pawła II z USA do Kanady
Ojcowie Paulini z Buffalo (USA) we wtorek, 7 stycznia, przekazali Tryptyk wraz z relikwiami św. Jana Pawła II kapłanom posługującym w Mississauga (w Kanadzie).

Ojcowie paulini o. Jan Kolmaga i o. Michał Czyżewski przekazali Tryptyk wraz z relikwiami św. Jana Pawła II na ręce kapłanów: ks. Janusza Błażejaka (proboszcza parafii św. Maksymiliana w Mississadze ) i ks. Adama Wróblewicza CR, (proboszcza parafii Św. Józefa z Brantford ). Ks. Adam podjął się obowiązku, aby koordynować nawiedzenie Tryptyku na terenie Kraju Klonowego Liścia.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Tryptyk wraz z relikwiami św. Jana Pawła II peregrynuje od 15 sierpnia 2019 r. w parafiach w USA. Inicjatywa nawiedzenia Tryptyku i relikwii związana jest z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły. W roku poprzedzającym to wydarzenie, Fundacja Jana Pawła II pragnie zachęcić wszystkim członków i przyjaciół do wspólnej modlitwy przez orędownictwo świętego z Wadowic.

„Historia naszej parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga jest krótka, ale dla polonijnej społeczności bardzo istotna. Pod koniec lat siedemdziesiątych pracę nad powstaniem parafii rozpoczął pierwszy proboszcz o. Stanisław Bąk, OMI. Dnia15 listopada 1979 r. Archidiecezja Toronto wydała dekret zezwalający na powstanie naszej parafii, a już 22 maja 1983 roku kardynał Rubin poświęcił kamień węgielny pod nową świątynię. Rok później, 16 września 1984 r. kościół został poświęcony przez kardynała Cartera” – relacjonuje proboszcz ks. Janusz Błażejak.

„Dziś naszą wspólnotę tworzy 14. tysięcy rodzin pełnych życia i wigoru – dodaje ks. Błażejczak – Parafia prowadzi katechizację dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania. Olbrzymim skarbem jest młodzież, który gromadzi się licznie na swoich spotkania i każdego roku wyjeżdża w różne części świata w celach misyjnych. Rodzina Różańca Świętego to grupa 1200 osób codziennie modlących się na różańcu. Jednakże największym skarbem parafii jest trwanie przy Chrystusie Eucharystycznym w kaplicy Bożego Miłosierdzia od ponad 24 lat. W dzień i w noc zawsze jest ktoś w kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie zawsze jest obecny żywy Pan Jezus. Tu właśnie odnawiamy naszą miłość do Chrystusa Eucharystycznego i korzystamy z darów, jakie niesie ze sobą Boże Miłosierdzie”.

„Pragnę wyrazić moją wdzięczność za możliwość przyjęcia na terenie Kanady Tryptyku – mówi ks. Adam Wróblewicz CR, z Brantford – Na początku lutego 2020 r. rozpocznie nawiedzać Prowincję Ontario. Nasza parafia przyjmie tego ‘niecodziennego Gościa’ od 14 do 20 marca. Czas peregrynacji przypadnie w uroczystość św. Józefa, patrona Kanady i naszej parafii”.

„18 maja 2020 roku przypada 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar świętego Papieża, a jednocześnie pragniemy jak najlepiej przygotować się na tą wielką uroczystość – podkreśla ks. Wróblewicz – Poprzez rekolekcje, nabożeństwa, rocznicowe wieczory, akademie, a przede wszystkim codzienną modlitwę pragniemy, aby całe dziedzictwo św. Jana Pawła II, ojca całej ludzkości zostało przekazane kolejnym pokoleniom i nie było zapomniane. Poprzez peregrynację Tryptyku idąc za św. Janem Pawłem II pragniemy zawierzyć Matce Bożej nas samych, nasze rodziny, parafię, Kościół i cały świat, który teraz, jak nigdy dotąd potrzebuje Miłosierdzia Bożego”.

Kanada po Stanach Zjednoczonych jest kolejnym miejscem na kontynie Ameryki Północnej, gdzie wierni będą mieli możliwość modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, przeżywając Jego obecność w tajemnicy świętych obcowania. Otwartość przez łaskę wiary na dary i cuda mogą stanowić wspaniały fundament do jeszcze bardziej mężnego i świadomego wyznawania wiary. Niech Maryja wyprasza w tym szczególnym czasie nawiedzenia otwartość serca na Boże dary.

o. Michał Czyżewski, paulin
Buffalo,USA

Ks. Adam Wróblewicz napisał okolicznościowy wiersz pt. „Posłaniec Boski”, dedykowany św. Janowi Pawłowi II:

POSŁANIEC BOSKI
ks. Adam Wróblewicz CR
Brantford, Kanada

Uwaga, uwaga – jestem posłaniec Boski,
Niech słuchają mnie wszystkie miasta i wioski.
Mam dla Was przekazać ważne orędzie,
Które nawet w niebie odczytane będzie.
Posyła mnie z Betlejem Jezusek mały,
Aby o tym wydarzeniu dowiedział się świat cały.
Ogłaszam Wam drogie dzieci, panie i „pany”:
Rok dwutysięczny dwudziesty Janowi Pawłowi Drugiemu jest dedykowany.
Jakaż to rocznica przemiła,
Sto lat temu urodził się Karolek Wojtyła.
Chyba nie potrzeba jest moja długa mowa,
Wiecie, że przeniósł się z Wadowic do Krakowa.
Szybko odeszli jego rodzice do nieba,
Musiał pracować ciężko na kromkę chleba.
Kochał Boga gorąco i szczerze,
Wzrastał w latach, mądrości i wierze.

Szybko porzucił świat cały dla Pana Żniwa,
Tak to z powołaniem kapłańskim i biskupim bywa.
W 1978 roku przeniósł się spod Wawelu na Wzgórze Watykańskie,
Bo takie było pragnienie Pańskie.
Czy ktoś dowierza czy nie dowierza,
Polska przez tysiąc lat miała tylko jednego Papieża.
W duchu wdzięczności i zadowolenia,
Pobożny lud tak śpiewał bez jednego tchnienia:
Z woli Twej Boskiej, z ludu polskiego,
Wybrałeś Panie Ojca świętego.
Wiedziesz Go Boże najcięższą z dróg,
Przeto wspomagaj by iść nią mógł.
Z dekretu najwyższego Boga się uroczyście odczytuj,
Co teraz całemu światu koniecznie się nakazuje.
Niech każde ludzkie istnienie – świętego Jana Pawła II miłuje,
I jego setną rocznicę urodzin przez cały Pański Rok 2020 celebruje.
Pobożny naród otrzyma wtedy łask wiele,
Nie tylko na duszy, ale także i na ciele.
Módlcie się za wstawiennictwem Papieża, moi przyjaciele,
Bądźcie w niedziele zawsze w kościele.