Organ, który reguluje stomatologię w Ontario, wydał nowe wytyczne dotyczące leczenia pacjentów, które obejmują dodatkowe środki ostrożności, z powodu Covid-19

Royal College of Dental Surgeons of Ontario twierdzi, że gabinety stomatologiczne znajdują się obecnie na etapie drugim trójfazowego planu ponownego otwarcia prowincji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wcześniej dentyści mogli jedynie udzielać pomocy w nagłych wypadkach, ale teraz mogą oferować inne niezbędne usługi przy zwiększonych środkach ostrożności.

Royal College twierdzi, że “nieistotna” opieka musi być nadal świadczona za pośrednictwem teledentystyki.

Wytyczne mówią, że szczególnie trudno jest chronić się przed COVID-19 w stomatologii, ponieważ wiele procedur generuje kropelki i aerozole – cząsteczki unoszące się w powietrzu złożone z    mikroorganizmów wyrzucanych przy użyciu obrotowych instrumentów, urządzeń ultradźwiękowych i strzykawek powietrzno-wodnych.

Kolegium mówi, że dentyści muszą używać masek N95, rękawic, ochrony oczu, osłon twarzy i fartuchów ochronnych podczas wykonywania procedur generujących aerozole.