Uczniowie szkół podstawowych w Ontario wracający do  we wrześniu  będą  mieli do czynienia z nowym programem nauczania matematyki, który obejmuje podstawowe umiejętności finansowe, kodowanie i nauczanie podstaw przedmiotu

Rząd  konserwatystów od dawna obiecywał zmienić program nauczania matematyki oparty na zarządzaniu ciekawością, argumentując, że wyniki testów w ciągu ostatnich pięciu lat pokazują na obniżanie się poziomu wiedzy uczniów.

 

„Od września rodzice mogą spodziewać się programu matematycznego, który nie tylko wraca do podstaw, ale wyposaży nasze kolejne pokolenia liderów i budowniczych społeczności w umiejętności matematyczne potrzebne do zbudowania świetlanej przyszłości dla nas wszystkich” – powiedział premier prowincji Doug Ford.

Ford dodał, że rząd anuluje tegoroczne testy EQAO dla uczniów klas 3 i 6, dostosowując się do nowego programu nauczania.

Program przedstawiony we wtorek został opracowany po dwóch latach konsultacji z rodzicami, nauczycielami matematyki, naukowcami i ekspertami i został podzielony na sześć części. Oto niektóre  z nich

Znajomość finansów

Nauka umiejętności finansowych między klasą 1 a klasą 8 stanowi największą różnicę między dwoma programami matematycznymi. Uczniowie będą musieli wykazać się znajomością kanadyjskiej waluty, zarządzania finansami i świadomości konsumentów.

Oto kilka przykładów tego, czego uczniowie będą się uczyć:

Klasa 1: Uczniowie dowiedzą się o monetach kanadyjskich do 50 centów i banknotach do 50 dol..

Klasa 2: Uczniowie zidentyfikują różne sposoby przedstawienia kwoty  pieniędzy do 200 centów w monetach i do 200 dol.  w banknotach.

Ocena 3: Uczniowie oszacują i obliczą resztę  do wydania w prostych transakcjach

Ocena 4: Uczniowie zidentyfikują różne metody płatności, oszacują i obliczą koszt kupowanych przedmiotów. Uczniowie dowiedzą się także o pojęciach wydawania, oszczędzania, zarabiania, inwestowania i darowizn.

Ocena 5: Uczniowie dowiedzą się, jak oszacować i obliczyć koszt transakcji, w tym podatków, zaprojektować przykładowe budżety podstawowe i zrozumieć pojęcia kredytu i zadłużenia.

Ocena 6: Studenci poznają zalety i wady metod płatności, zidentyfikują cele finansowe oraz dowiedzą się o stopach procentowych i opłatach.

Ocena 7: Uczniowie porównają kursy walut, przeliczą waluty obce i utworzą przykładowy budżet.

Ocena 8: Studenci opracują plan finansowy, aby osiągnąć cel długoterminowy, uwzględniając przychody, wydatki i konsekwencje podatkowe.

Umiejętności uczenia się społeczno-emocjonalnego w matematyce i procesach matematycznych

Jest to drugi nowy aspekt programu nauczania matematyki w prowincji i koncentruje się na zapewnieniu dzieciom pewności, której potrzebują do nauki i krytycznego myślenia. Zostanie również zintegrowany z innymi aspektami programu nauczania „w celu promowania pozytywnej tożsamości, jako ucznia matematyki”.

Liczby

Ta część programu stanowi  powrót do podstawowych koncepcji nauczania i koncentruje się na nauce liczb, ułamków, procentów.