W ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niemałą dotację otrzymało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zajmuje się, między innymi, wspieraniem agendy LGBT. Dlaczego polski rząd wspiera stowarzyszenie, które promuje tęczową ideologię?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konkurs „Po pierwsze Rodzina!” mający wspierać organizacje troszczące się o rodzinę i postawy prorodzinne. W ramach konkursu, rozstrzygniętego kilka dni temu, wyłoniono 20 podmiotów, które skorzystają z łącznie 6 mln zł dofinansowania. Konkursowi patronowała grafika przedstawiająca rodzinę złożoną z matki, ojca i trójki dzieci.

Jak mówiła szefowa resortu Marlena Maląg, konkurs był niezwykle ważnym elementem polityki ministerstwa, bo rodzina dla całego rządu Zjednoczonej Prawicy jest najważniejsza. – O tym, że dla kierowanego przeze mnie resortu oraz całego rządu Zjednoczonej Prawicy rodzina jest najważniejsza, nie muszą chyba nikogo przekonywać. To kompleksowa i naprawdę prorodzinna polityka społeczna, na którą składa się szereg programów realnie wspierających rodziny – powiedziała Maląg.

Chętnie wspieramy wszelkie działania, które służą temu samemu celowi. Przykładem jest konkurs „Po pierwsze Rodzina!”. Realizację tego zadania powierzamy organizacjom społecznym, które działając w przestrzeni lokalnej, znają potrzeby mieszkańców poszczególnych rejonów w całej Polsce, znają potrzeby rodzin – dodawała.

Problem w tym, że wśród podmiotów objętych dofinansowaniem znajduje się Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Grupa ta, jak sama deklaruje, działa „na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W jaki sposób?

W swojej karierze FOB zajęła się między innymi zorganizowaniem „GLBT Day”, czyli, mówiąc wprost, dnia LGBT, na którym pracownikom jeden z firm uświadamiano „czym jest GLBT” i wpajano „szacunek i tolerancję względem każdego”. Zachęcano też pracowników firmy do „udziału… w innych wydarzeniach promujących GLBT”.

Nie dość na tym. Grupa koordynuje też tak zwaną Kartę Różnorodności; w maju tego roku zorganizowano z tej okazji szereg spotkań, na których promowano pracę kobiet i opiekę mężczyzn nad dziećmi (takie wystąpienia jak: Mężczyzna w roli opiekuna; Kobieta pracująca – stereotypy; i wiele podobnych). W samej Karcie Różnorodności pisze się też o „orientacji psychoseksualnej” oraz „tożsamości płciowej” jako „przesłankach narażonych na zachowania dyskryminacyjne”.

Na stronach FOB można też pobrać publikację „Otwierając się na różnorodność – dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce”. Autorem publikacji jest Fundacja LGBT Buisness Forum, która została założona między innymi przez… byłego posła Annę Grodzką.

Stowarzyszenie Fundacja Odpowiedzialnego Biznesu otrzymało w ramach rządowego konkursu 215 tys. złotych.

 

Źródła: pch24.pl, gov.pl, odpowiedzialnybiznes.pl