W odpowiedzi na pytanie zadane w Izbie Lordów przez baronową Ruth Deech, rząd brytyjski zdecydowanie potwierdził swoje poparcie dla zwrotu mienia w Polsce i innych krajach z czasów Holokaustu.

Przemawiając w imieniu rządu, Lord Ahmad z Wimbledonu, Minister Stanu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów oraz Departament Rozwoju Międzynarodowego, powiedział: „Prowadzimy regularne rozmowy z rządem polskim na temat zwrotu mienia zajętego w czasie okupacji hitlerowskiej. Wysłannik Wielkiej Brytanii po Holokauście, mój szlachetny przyjaciel Lord Pickles, współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi stronami, aby wezwać Polskę do przyjęcia przepisów zapewniających restytucję lub odszkodowanie za własność prywatną ”.

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego zwrotu lub odszkodowania za własność prywatną przejętą podczas Holokaustu przez nazistów i / lub następnie znacjonalizowaną przez komunistów.

Lord Ahmad dodał, że podczas pierwszego spotkania z polskim ministrem spraw zagranicznych poruszy kwestię zwrotu mienia.

„Podziwiamy  przywództwo rządu brytyjskiego w kwestii restytucji mienia z czasów Holokaustu i zobowiązanie do dalszego poruszania tej kwestii w rozmowach z rządem polskim” – powiedział Gideon Taylor, Przewodniczący ds. Operacji Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji (WJRO). „Dziękujemy baronessie Ruth Deech i lordowi Pickles za ich przywództwo w tej sprawie, a wszystkim pozostałym brytyjskim posłom z obu izb parlamentu z całej partii za ich niezachwiane poparcie. Siedemdziesiąt pięć lat po Holokauście czas jest najważniejszy dla ocalałych i ich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii i gdzie indziej, aby otrzymać niewielką miarę sprawiedliwości ”.

„To mocne oświadczenie o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii we wspieranie ocalonych z Holokaustu i ich rodzin w ich dążeniu do sprawiedliwości” – powiedziała Marie van der Zyl, przewodnicząca Rady Deputowanych Żydów Brytyjskich. „Wielka Brytania od dawna odgrywa wiodącą rolę we współpracy z międzynarodowymi partnerami, zachęcając do pełnego wdrożenia Deklaracji Terezińskiej. Zadając pytanie o restytucję mienia z czasów Holokaustu w Izbie Lordów, baronowa Ruth Deech pomogła zwiększyć świadomość w tej kwestii ”.

Baronessa Ruth Deech zadała pytanie ustne: „Aby zapytać rząd Jej Królewskiej Mości o postępy, jakie poczyniły w wypełnianiu zobowiązań jako strony deklaracji z Terezina z 30 czerwca 2009 r .; a jakie rozmowy prowadzili z rządem Polski na temat zwrotu mienia odebranego obywatelom polskich Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej? ”

Baroness Deech zacytowała Deklarację z Terezina z 2009 r. W sprawie majątku z epoki Holokaustu i powiązanych problemów, w której Wielka Brytania i 46 innych krajów potwierdziło znaczenie zwrotu mienia z czasów Holokaustu.

Oprócz pytań zadanych przez baronessę Deech, głos zabrało w tej sprawie dziewięciu innych członków Izby Lordów z różnych ugrupowań.

Lord Pickles, specjalny wysłannik Wielkiej Brytanii do spraw po Holokauście, powiedział: „[Wkrótce] powinniśmy ujrzeć publikację odpowiedzi rządu Stanów Zjednoczonych na Kongres w sprawie [The Justice for Uncompensated Survivors Today] JUST Act, skupiającej się na zgodności z Terezin Deklaracja. Czy mój szlachetny przyjaciel obiecuje, że będziemy współpracować z naszymi sojusznikami w Stanach Zjednoczonych i Polsce, aby zapewnić sprawiedliwość rodzinom ofiar Holokaustu, których majątek został skonfiskowany przez nazistów? ”

Lord Ahmad zapewnił, że rząd brytyjski będzie współpracował z rządem USA po opublikowaniu raportu JUST Act: „Nadal dbamy o to, aby Polska wystąpiła jako sygnatariusz Deklaracji Terezińskiej. Będziemy współpracować z USA. Noble Lords wspomnieli o JUST Act. Przyjrzymy się jego wynikom i ściśle współpracujemy z naszymi partnerami ”.

Polska była domem dla największej europejskiej społeczności żydowskiej przed wybuchem II wojny światowej – mieszkało tam około 3,3 miliona Żydów – przeżyło tylko 10%.

 

pisze Lisa Sherman-Cohen / WJRO.

Relacja za J-Wire: