Pan Jerzy Mirec­ki — autor książ­ki “Dzie­ci 44”podczas Godzi­ny W na Cmen­ta­rzu St John’s Dixie odda­je hołd nie­ży­ją­cej już współ­au­tor śp. Pani Jolan­cie Sagan­skiej. Czy­ta ze łza­mi w oczach nad Jej gro­bem prze­ra­ża­ją­ce wspomnienia.

Podzię­ko­wał też swej s.p. żonie Tere­sie pochy­la­jąc się nad Jej Gro­bem”. To była moja Muza, bez Jej wspar­cia nie dał­bym rady”- powiedział.

a tu prze­ra­ża­ją­ca opo­wieść śp. Pani Jolan­ty Saganskiej

Reklama

 

nade­sła­ła p. Ane­ta Rucińska-Woznowski