Od połowy kwietnia w Kanadzie na pokładzie samolotów wymagane są maski niemedyczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Jednak rozporządzenie ministerialne wydane w piątek zamyka lukę, która mogła ułatwić niektórym pasażerom unikanie zakrywania twarzy.

Pasażerowie, którzy nie mogą nosić maski   ze względu na stan zdrowia, muszą teraz przedstawić oficjalne zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że są zwolnieni z tego przepisu, w przeciwnym razie nie zostaną wpuszczeni na pokład.

Zaświadczenie lekarskie ma być wydane przez lekarza, na oficjalnym papierze firmowym, datowane, zawierać imię i nazwisko pasażera oraz stan zdrowia, który uniemożliwia   noszenie maski. Przyczyny medyczne, które mogą utrudniać noszenie maski bywają różne, od niektórych chorób płuc po zaburzenia lękowe.