COVID-19 pogłębia podziały społeczne. Mimo że wszyscy ludzie są tak samo narażeni na zakażenie koronawirusem, z danych Peel Public Health wynika, że najczęściej zarażają się osoby wywodzące się z niektórych ras i pracujące w określonych zawodach. Osoby należące do widocznych mniejszości stanowią 77 proc. przypadków COVID-19 w regionie Peel potwierdzonych między 13 kwietnia a 15 lipca. Jednocześnie przedstawiciele widocznych mniejszości stanowią 63 proc. mieszkańców regionu – czyli ciemnoskórzy, południowi Azjaci i Latynosi zarażają się nieproporcjonalnie często.

Ludzie biali to tylko 23 proc. zarażonych, mimo że stanowią 37 proc. populacji regionu. W przypadku południowych Azjatów było to odpowiednio 45 proc. zakażonych i 32 proc. populacji.

W rozpatrywanym okresie 70 proc. z 3880 osób, u których potwierdzono koronawirusa, udzieliło informacji o rasie.

Tego rodzaju dane zbierane są także w Toronto i wielu jurysdykcjach w USA. Ma to na celu sprawdzenie, czy przedstawiciele wybranych grup społecznych są bardziej narażeni na zakażenie COVID-19. Główny urzędnik Peel Public Health, dr Lawrence Loh, powiedział, że „równouprawnienie w kwestii zdrowia jest priorytetem regionu. Dobre zdrowie nie rozkłada się równo wśród mieszkańców naszego regionu. Różni ludzie mają różne możliwości życia w dobrym zdrowiu. Dlatego chcemy zidentyfikować te nierówności i zastanowić się, jak im przeciwdziałać”. Kanada ma uniwersalny system opieki medycznej, dlatego rasizm systemowy i związane z tym ograniczenia stanowią poważny problem.

Również w Toronto zaobserwowano, że biali mieszkańcy miast chorują na COVID-19 rzadziej niż osoby wywodzące się z widocznych mniejszości lub słabo zarabiające. Toronto Public Health podało, że 83 proc. zakażonych, którzy udzielili odpowiedzi na pytania o status socjoekonomiczny, zadeklarowało przynależność do rasy innej niż biała. W skali populacji miasta osoby z widocznych mniejszości stanowią 52 proc. mieszkańców. Ponadto 51 proc. chorych to osoby o niskich dochodach, a te stanowią 30 proc. populacji Toronto. 27 proc. przypadków COVID-19 to osoby z gospodarstw domowych złożonych z co najmniej pięciu osób. Dane były zbierane między 20 maja a 16 lipca. Nie uwzględniają osób mieszkających w domach opieki i ludności rdzennej.

Co do wykonywanych zawodów, to największa zachorowalność w Peel jest wśród pracowników służby zdrowia i osób, które nie mają możliwości pracowania z domu, a pracują w zamkniętych pomieszczeniach – np. fabrykach, magazynach, zakładach produkcyjnych, przetwórniach i w miejscach związanych z transportem i logistyką.