Ontario przedstawiło plan zarządzania epidemicznego w szkole
Zalecenia Ontario dotyczący postępowania z ogniskami COVID-19 w szkołach   mówią, że „kohorty” zostaną natychmiast wysłane do domu i skierowane na testy, jeśli dany uczeń uzyska pozytywny wynik,  ale jeśli pozytywny wynik uzyska rodzic lub inny członek rodziny ucznia inni uczniowie nie będą powiadamiani.

Rodzice są jednak zachęcani  do poinformowania szkoły swojego dziecka, jeśli zachorują na COVID-19, ale nie jest obowiązkowe.

To do obowiązków miejscowej jednostki zdrowia publicznego należeć będzie ustalenie związku między zarażonym rodzicem a  dziećmi (prawdopodobnie uznawanych za tzw “bliskie kontakty”), a następnie poinformowanie o tym szkoły.

Każdy uczeń powiązany z zarażonym rodzicem będzie proszony o niechodzenie do szkoły, izolację i być może poddanie się testom na obecność wirusa COVID-19, ale „w takich przypadkach informacje nie zostaną wysłane” do reszty uczniów i ich rodziców – poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji Ontario.

 

Minister edukacji Stephen Lecce zapewnił, że każdy rodzic dowie się o przypadkach COVID-19 w szkole swojego dziecka tak szybko, jak to możliwe.

Jednak najważniejszą wskazówką dla wszystkich rodziców będzie w tym roku szkolnym samodzielne monitorowanie objawów i pozostawianie dziecka w domu w każdym przypadku, gdy tylko źle się poczuje.

Rodzice wysyłający dziecko do szkoły zostaną poproszeni o codzienne monitorowanie stanu zdrowia dziecka, w tym temperatury, kaszlu i szeregu innych objawów chorób układu oddechowego.

Jeśli uczeń źle się poczuje podczas zajęć lekcyjnych, pracownicy skierują go do „izolatki”, którą w tym roku szkolnym każda szkoła musi mzorganizować.

Chory uczeń zostanie poproszony o założenie maski, a każdy, kto ma do czynienia z tym uczniem, powinien nosić maskę, rękawiczki i okulary ochronne, podczas gdy personel skontaktuje się z rodzicem dziecka w celu odebrania ze szkoły.

Kiedy dziecko zostanie odebrane, personel szkoły, w tym dyrektor, przygotuje listę bliskich osób które miały kontakt z chorym dzieckiem.

Ponieważ dzieci w tym roku zostaną podzielone na „kohorty”, wszyscy w kohorcie chorego dziecka zostaną poproszeni o pozostanie w domu przez 14 dni i poddanie się testom na obecność COVID-19.

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji przewidują kontynuowanie działalności szkoły, jeśli uczeń uzyska pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, a jego kohorta zostanie zatrzymana w domu, po wprowadzeniu dodatkowych środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Środki te obejmują umieszczanie znaków informujących o wybuchu epidemii przy wejściach do szkoły, ograniczanie zajęć pozalekcyjnych, uniemożliwianie pracownikom zewnętrznym, takim jak kierowcy autobusów, udawanie się do szkoły oraz minimalizowanie ruchu w obrębie szkoły lub  jej części.