Oczekuje się, że Chiny prześcigną Stany Zjednoczone i staną się największą gospodarką świata w ciągu nieco ponad dziesięciu lat, pomimo eskalacji wrogich działań  Waszyngtonu, prognozuje rządowy think tank z Pekinu.

Prognoza, poczyniona przez naukowców z Development Research Center (DRK)  pracującym  dla rządu chińskiego, odzwierciedla główne założenia  Pekinu dotyczące nowej strategii rozwoju polegającej na większym skupieniu się na rynku krajowym, w świetle nasilającej się rywalizacji gospodarczej, technologicznej i geopolitycznej ze Stanami Zjednoczonymi.
Raport podkreśla również założenie, że wzrost gospodarczy Chin jest nie do powstrzymania.

Prezydent Chin Xi Jinping potwierdził w poniedziałek, że Chiny muszą „przyspieszyć” realizację nowej strategii „podwójnego obiegu”, biorąc pod uwagę fakt, że środowisko zewnętrzne stało się niestabilne i wrogie.

Według grupy naukowców pod kierownictwem Chen Changshenga, który nadzoruje badania makroekonomiczne w rządowym think tanku, w ciągu najbliższych pięciu lat spory między Chinami a USA będą się  nasilać.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nie można wykluczyć, że Stany Zjednoczone wykorzystają wszystkie możliwe metody powstrzymania rozwoju Chin, w tym nakładając sankcje finansowe na chińskie firmy, narzucając amerykańskie prawa poza granicami Ameryki, przejmując chińskie udziały w amerykańskich skarbowych papierach wartościowych, zmuszając inne kraje do nałożenia embarga na eksport technologii do Chin, a także wykluczając Chiny z amerykańskiego system rozliczeń dolarowych SWIFT.

Jednak nawet wszystkie te czynniki nie powstrzymają wzrostu gospodarczego Chin, twierdzą autorzy raportu. Udział tego kraju w światowej gospodarce wzrośnie do 18,1 proc. w 2025 r. z  16,2 proc. w 2019 r., podczas gdy udział USA spadnie do 21,9 proc. z 24,1 proc. w tym samym okresie – przewidują Chińczycy.

W zeszłym miesiącu Justin Lin Yifu, profesor na Uniwersytecie w Pekinie i były główny ekonomista Banku Światowego, przewidział, że Chiny prześcigną Stany Zjednoczone jako największa gospodarka świata do 2030 roku.

Raport DRK zakłada, że średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w Chinach spowolni do przedziału od 5 do 5,5 procent w ciągu najbliższych pięciu lat, z 6,1 procent w 2019 r., PKB na mieszkańca Chin wzrośnie do 14 000 USD do 2024 r., wypychając kraj z „pułapki średnich dochodów” do kategorii „wysokie dochody”. W rezultacie wielkość gospodarki Chin przekroczy wielkość gospodarki Unii Europejskiej w 2027 r. i przewyższy amerykańską w 2032 r. – przewiduje think tank chińskich ekonomistów

Ważnymi czynnikami, które będą napędzać przyszły wzrost Chin, są „gospodarka cyfrowa” kraju i sektor usługowy. Udział sektora przemysłowego w PKB Chin może spaść do 35 procent do 2025 roku z 39 procent w 2019 roku, podczas gdy udział sektora usług ma wzrosnąć do około 60 procent w 2025 roku z 53,9 procent w 2019.
Oszczędności spadną, a koszty pracy wzrosną… wraz z rosnącym obciążeniem w postaci emerytur, opieki zdrowotnej i innych potrzeb socjalnych.

Oczekuje się, że chińska klasa średnia będzie nadal szybko się rozwijać, zwiększając konsumpcję. Według standardów Banku Światowego w 2018 r. Chiny miały około 400 milionów obywateli klasy średniej. Oczekuje się, że do 2025 roku poziom ten wzrośnie do 560 milionów ludzi, podano w raporcie.

Za South China Morning Post